Activiteiten

Stadswarmte

Stadswarmte is voor stedelijke gebieden een duurzaam en bewezen alternatief voor aardgas.

Stadswarmteprojecten

We blijven investeren om stadswarmte uit te breiden en de warmtelevering te verbeteren.

Duurzame koeling

Het gebruik van een meer of plas als koudebron leidt tot 75% minder CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele airconditioning.

Gas

Gas is als flexibele brandstof de ideale back-up voor sterk wisselende energiebronnen als wind en zon.

Windenergie

Nederland is met zijn vlakke landschap en veel wind uitermate geschikt voor windparken.

Zonne-energie

Voor het opwekken van zonne-energie kunnen we de warmte of het licht van de zon gebruiken.

Biomassa

Biomassa is de naam voor natuurlijke (rest)stoffen die gebruikt worden voor energieproductie.

Waterkracht

In een waterkrachtcentrale laat het vallende en stromende water een turbine draaien.

Kolen

Kolen vormen nog steeds onderdeel van het Europese energiesysteem.

Productielocaties

Vattenfall produceert warmte en elektriciteit uit zes energiebronnen; wind, waterkracht, biomassa, kernenergie, steenkool en gas.