Koude - duurzame koeling


Oudekerkerplas

Bedrijven en woningen maken voor hun koeling steeds vaker gebruik van een centrale koudebron, zoals een meer of een plas. Het gebruik van deze vorm van koude leidt tot 75% minder CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele airconditioning. Bovendien verbetert de waterkwaliteit van de bron.

Voor het duurzaam koelen van gebouwen wordt vanaf een diepte van 30 tot 45 meter in een constante cyclus water opgepompt. Het koude water koelt vervolgens het transportwater in de leidingen van het koudenet. Dit koude water wordt vervolgens via het net naar de gebouwen getransporteerd. Na gebruik wordt het water teruggepompt naar het oppervlaktewater. Op deze manier voorziet Nuon met water uit de Ouderkerkerplas en De Nieuwe Meer kantoren en andere gebouwen in Amsterdam Zuidoost en de Zuidas van duurzame koeling. 

Ouderkerkerplas steeds schoner

Koeling in combinatie met stadswarmte

Een andere manier om koeling in combinaties met stadswarmte te leveren is een mix van koudeopslag en koeling met oppervlaktewater. De woningen worden dan niet alleen duurzaam verwarmd, maar ook duurzaam gekoeld dankzij een combinatie van koudeopslag in de bodem en oppervlaktewater. De Amsterdamse wijk Houthaven is de eerste wijk waar dit op grootschalige wijze gebeurt. Een deel van het jaar worden de woningen hier rechtstreeks met water uit het IJ gekoeld. In de zomer, wanneer dat niet koud genoeg is, wordt gebruikgemaakt van water dat in de winter is opgeslagen in de ondergrondse koudebron. Het IJ-water wordt verder ingezet om de bodem thermisch in balans te houden.

Duurzame koeling goed voor de kwaliteit van het water

Nuon en het Hoogheemraadschap hebben onderzoek gedaan naar de effecten van duurzame koudewinning. Door zuurstof aan het water toe te voegen wordt algengroei bestreden. De zuurstof zorgt ervoor dat de fosfaten in het water zich binden met ijzer. Omdat dit naar de bodem zakt wordt de fosfaatconcentratie van het water en daarmee de kans op blauwalg verlaagd. Op deze wijze leidt het koudeproject niet alleen tot duurzame en schone koeling, maar ook tot schoon zwemwater.

Laatste update: 26-09-2018 18:29