Energieopwekking

Wij willen bijdragen aan het energiesysteem van de toekomst. Leveren én produceren van energie doen we zo duurzaam mogelijk. 

Ons streven is om de energievoorziening te verduurzamen. Dit doen we op basis van de Trias Energetica. Dit model beschrijft de drie stappen die nodig zijn voor een duurzame energievoorziening.

 

  1. Het beperken van de energievraag door zoveel mogelijk energie te besparen.

  2. Het zo duurzaam mogelijk opwekken van energie.

  3. Het zo efficiënt en schoon mogelijk benutten van fossiele brandstoffen.

 

Energiebronnen

Lees meer over onze activiteiten op het gebied van:

Gas

Wind

Zon

Biomassa

Waterkracht

Kolen

Meer informatie

Ga naar het artikel: De rol van fossiele brandstoffen.