Biomassa

Onze biomassacentrale in Lelystad

Biomassa  - natuurlijke (rest)stoffen - is een duurzame energiebron, die gebruikt kan worden voor de productie van zowel warmte als elektriciteit. Biomassa speelt een belangrijke rol in het terugbrengen van de CO2–uitstoot. We hebben een biomassacentrale in Lelystad.

Er bestaan verschillende soorten biomassa, afkomstig uit onder andere huishoudelijk- en industrieel afval en bosbouwproducten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ruwe biomassa en bewerkte biomassa. Bewerkte biomassa – in de vorm van houtpellets - wordt steeds vaker bijgestookt in de traditionele kolencentrales. Door de kolen te vervangen door deze ruwe biomassa is de productie schoner en wordt minder CO2 uitgestoten.

Biomassacentrale in Lelystad

Onze biomassacentrale in Lelystad is in gebruik genomen in het jaar 2000. De biomassa in de vorm van houtchips worden verkregen uit onderhouds- en snoeiwerk in de omgeving van Lelystad.

De biomassacentrale in Lelystad heeft een:

  • maximaal elektrisch vermogen van 1.5 megawatt
  • een maximaal thermisch vermogen van 6.5 megawatt

De centrale voorziet 5.000 huishoudens van elektriciteit en warmte.

Meer duurzame energie

Nederland heeft de ambitie om meer duurzame energie te produceren en zo de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verminderen. Voor ons zijn wind en biomassa de belangrijkste duurzame energiebronnen om duurzame elektriciteit en warmte te produceren.
Op termijn willen we onze kolengestookte centrale Hemweg-8 verduurzamen door biomassa bij te stoken, als onderdeel van het Nederlandse Energieakkoord. 

Korte CO-cyclus