Windpark Wieringermeer

Nuon loopt voorop bij de ontwikkeling van windenergie. Windpark Wieringermeer is één van de grootste windparken van Nuon in ontwikkeling.

Windpark Wieringermeer is een initiatief van Windkracht Wieringermeer, een samenwerkingsverband van Nuon en lokale vennoten, ECN en Windcollectief Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer werkt nauw samen met de gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord-Holland en het Rijk. Het project wordt ontwikkeld in de Wieringermeerpolder. Het windpark levert straks met een vermogen van 300 tot 400 MW  275.000 huishoudens van groene stroom. Dat is ongeveer drie keer zo veel als de productie van de huidige molens in de Wieringermeerpolder. Het streven is dat de nieuwe windmolens vanaf 2019 hun eerste stroom leveren.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

100 (waarvan 50 van Nuon)

Turbinetype:

3 à 4 MW

Totaal aantal MW:

300 à 400 MW

Stroomproductie:

750 miljoen tot 1 miljard kWh (voldoende voor 275.000 huishoudens) per jaar

Vermeden uitstoot:

Ca. 360 - 630 miljoen ton CO2 per jaar

Windturbines nu:

93 windturbines

Totaal aantal MW:

130 MW vermogen.

Stroomopbrengst:

ca. 300 miljoen kWh (voldoende voor 85.000 huishoudens) per jaar

Landschap

Het nieuwe windpark bestaat straks uit 100 windturbines met een maximale masthoogte van 120 meter. De windmolens komen in strakke lijnopstellingen te staan. De bestaande geplaatste molens in de Wieringermeer worden verwijderd. Deze staan verspreid door de polder. De nieuwe lijnopstellingen geven het landschap een rustiger aanblik. 

  

 

Samenwerken

Samenwerking met overheden en relevante organisaties in de omgeving is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van een windproject. Voor de ontwikkeling van Windpark Wieringermeer sloten de overheden en de initiatiefnemers een zogenaamde 'Green Deal'. Hierin staan afspraken over de samenwerking vastgelegd.

Omgevingsraad

De initiatiefnemers hechten veel waarde aan een goede verstandhouding met de omwonenden van het toekomstige windpark. Daarom is de Omgevingsraad ingesteld. In de Omgevingsraad overleggen omwonenden, milieu- en ondernemersorganisaties gezamenlijk over zaken als participatie en geluidshinder. Windpark Wieringermeer is het eerste windpark in Nederland waarvoor een dergelijke overlegorgaan is ingesteld.

Strategie

Windpark Wieringermeer past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Het windpark brengt daarnaast investeringen en economische voordelen naar de regio.

Denk aan:

  • betalingen aan de gemeente: bouwleges (eenmalig), OZB (jaarlijks);
  • grondvergoedingen en opbrengsten uit de exploitatie van het windpark;
  • de Burenregeling: omwonenden profiteren van de komst van het windpark met een jaarlijkse vergoeding;
  • het Windfonds: een fonds voor maatschappelijke projecten, jaarlijks gevuld uit de opbrengsten van het windpark;
  • de Poldermolen: omwonenden kunnen een aandeel in één van de windmolens kopen.

Meer informatie is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl