Gasgestookte centrales

Nuon heeft in totaal 9 gasgestookte centrales. Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook warmte voor stadswarmte. 

Techniek

Nuon heeft verschillende gasgestookte centrales

  • Warmtekrachtcentrales - ook wel een 'STEG' (Stoom- en Gasturbine) genoemd.
  • In de centrales van Velsen worden restgassen als hoogovenmenggas en cokesovengas afkomstig van staalfabrikant Tata Steel verstookt.

1. Warmtekrachtcentrales

Deze centrales produceren alleen elektriciteit:

2. Efficiënte warmtekrachtcentrales

Onderstaande centrales zijn warmtekrachtcentrales die zowel elektriciteit als warmte produceren. Daardoor zijn ze efficiënt: het brandstofrendement is hoog. 

3. Hoogovenmenggas als brandstof

Het verschil tussen de centrales in Velsen en andere centrales in Nederland is dat er restgassen als hoogovenmenggas en cokesovengas afkomstig van staalfabrikant Tata Steel verstookt worden. Het hergebruik van de restgassen levert een aanzienlijke besparing op, want het voorkomt dat deze zomaar verbrand (afgefakkeld) moeten worden en in de lucht verdwijnen.

Onder locatie Velsen behoren de productie-eenheden:

Werking centrale

Een traditionele centrale bestaat uit een ketel en een stoomturbine met aangekoppelde generator. Het water in de ketel wordt verhit tot stoom dat de stoomturbine aandrijft. In de generator wordt de draaiende beweging omgezet in elektriciteit. Het koelwater koelt het stoomwater dat de turbine is gepasseerd weer af, waarna het opnieuw naar de ketel gaat. Zo ontstaat een gesloten circuit.

De combinatie van ketel, turbine, generator en bijbehorende onderdelen heet een eenheid. Een of meerdere eenheden samen vormen een centrale.

Rondleiding door de Nuon warmtekrachtcentrale in Diemen

Van de centrale naar het net

De opgewekte stroom gaat direct van de generator via een transformatorsysteem op transport. Bij elke centrale staat een transformatorstation dat de stroom via hoogspanningslijnen en tussenstations naar de klanten transporteert.

Elektriciteit is moeilijk op te slaan. Daarom zorgt Nuon ervoor dat er net zo veel elektriciteit voor handen is, als er door klanten wordt verbruikt. De balans op het net wordt dag en nacht in de gaten gehouden door zowel regionale netbeheerders, zoals Alliander, landelijke netbeheerder TenneT en de Europese netbeheerder ENTSO-E.


Meer informatie over de gasgestookte centrales

1. Warmtekrachtcentrales

Hemweg 9 – Amsterdam

Hemweg 9 is een gasgestookte centrale, gebouwd in 2012 in het Amsterdamse havengebied. Dit type gascentrale biedt het hoogst beschikbare rendement (circa 59%) en heeft, mede door de ingebouwde installatie om stikstofoxiden (NOx) af te vangen, zeer lage emissies.

De centrale is ook voorbereid op het leveren van warmte. Vanwege de beperkte huidige warmtevraag in de omgeving van de Hemweglocatie wordt nu geen warmte geleverd. Het maximaal elektrisch vermogen is 435 megawatt, goed om 750.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

naar boven

Nuon Magnum – Eemshaven 

De moderne en efficiënte Magnum-centrale bestaat uit drie STEG's (stoom –en gasturbines), gebouwd in 2012. Iedere STEG-eenheid bestaat uit een gasturbine, een stoomturbine en een generator. Deze technologie biedt een zeer goed rendement van circa 58%.

Locatie Eemshaven

Nuon Magnum staat in  de Groningse Eemshaven, een zeer geschikte locatie, met de moderne zeehaven, beschikbare ruimte en infrastructuur. Verder is er voldoende koelwatercapaciteit en een goede aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet.

Magnum als ‘superbatterij’

  • Samen met TU Delft onderzoekt Nuon de mogelijkheden om overschotten  wind- en zonne-energie   door elektrolyse om te zetten in waterstof, dat kan worden opgeslagen en weer als brandstof zonder CO2-uitstoot kan worden gebruikt in de Magnum-centrale. Hiervoor wordt onder meer gewerkt aan een ‘battolyser’. (link naar verderop in de tekst)
  • Nuon/Vattenfall, Gasunie en het Noorse Equinor werken samen om, als tussenstap naar groene waterstof, waterstof uit aardgas, zogeheten blauwe waterstof, in te zetten als brandstof voor de Magnum-energiecentrale in Eemshaven. Het project is erop gericht om vanaf 2024 één van de drie units van de centrale over te schakelen op waterstof.

Zie ook: Waterstof als onderdeel van de energietransitie.

naar boven

2. Efficiënte warmtekrachtcentrales

De volgende centrales zijn warmtekrachtcentrales die zowel elektriciteit als warmte produceren. Daardoor zijn ze efficiënt: het brandstofrendement is hoog.

 Diemen

Onder Diemen vallen de centrales Diemen 33 en 34. Het zijn allebei warmtekrachtcentrales. Ze zijn in bedrijf sinds respectievelijk 1995 en 2013.

Diemen 33 heeft een maximaal elektrisch vermogen van 266 megawatt en een maximaal thermisch vermogen van 180 megawatt. Diemen 33 kan 500.000 huishoudens van elektriciteit en 25.000 huishoudens van warmte voorzien.

Diemen 34 heeft een maximaal elektrisch vermogen van 435 megawatt en een maximaal thermisch vermogen van 260 megawatt. Diemen 34 kan 750.000 huishoudens van elektriciteit en 50.000 huishoudens van warmte voorzien.

naar boven

3. Hoogovenmenggas als brandstof

Het verschil tussen de centrales in Velsen en andere centrales in Nederland is dat er restgassen als hoogovenmenggas en cokesovengas afkomstig van staalfabrikant Tata Steel verstookt worden. Het hergebruik van de restgassen levert een aanzienlijke milieubesparing op, want het voorkomt dat deze zomaar verbrand (afgefakkeld) moeten worden en in de lucht verdwijnen.

Duurzaam gebruik procesgassen

Omdat restgassen alleen een te lage stookwaarde hebben, wordt in de conventionele centrales Velsen 24 en Velsen 25 vaak de hoogwaardige brandstof aardgas toegevoegd. Aardgas zorgt als ondersteuningsbrandstof voor een stabiele verbranding van het hoogovenmenggas. Daarnaast dient het als regelbrandstof om de wisseling in aanbod van het restgas en de vraag naar elektriciteit op te vangen. In de warmtekrachteenheid IJmond 1 wordt alleen hoogovenmenggas verstookt.

Grote ketels

Het verstoken van het volumineuze hoogovengas stelt speciale eisen aan de constructie van de ketel. In verhouding tot de stoomproductie is de ketel dan ook bijzonder groot. Zo is het ketelhuis van Velsen 24 wel 70 meter hoog.

Velsen 24 en 25

De eenheden Velsen 24 (1974) en 25 (1986) hebben beide een levensduurverlenging ondergaan waarbij groot onderhoud is gepleegd en alle besturingssystemen zijn aangepast aan de nieuwste standaarden. Zo is de productie van de eenheden voor de komende jaren weer zeker gesteld. Beide eenheden kunnen het volle vermogen realiseren met alleen aardgas.

Velsen 24 heeft een vermogen van 350 megawatt. De eenheid wordt vooral in gezet als Velsen 25 en IJmond 1 stilstaan.

Velsen 25 heeft een vermogen van 375 megawatt. De eenheid wordt ingezet als basislasteenheid voor het verstoken van hoogovenmenggas.

IJmond 1

Warmtekrachteenheid IJmond 1 staat op het terrein van Tata Steel. Toen de eenheid in 1997 in bedrijf genomen werd, was het de eerste op hoogovengas gestookte gasturbine buiten Japan. Naast elektriciteit levert de eenheid processtoom aan Tata Steel.

IJmond 1 heeft een vermogen van 144 megawatt elektrisch en 105 megawatt thermisch. Om het gas in de gasturbine te kunnen verbranden, zijn hoge brandstofdrukken nodig. In de turbine is gascompressor geplaatst die de druk van het aangevoerde hoogovenmenggas verhoogt van 40 mbar tot 14 bar.

naar boven

Laatste update: 26-09-2018 18:29