Gasopslag Epe

Gasopslag Epe

In het Duitse Epe exploiteren we zeven gascavernes. Met deze eigen opslagcapaciteit kunnen we flexibel inspelen op schommelingen in vraag en aanbod.

In het Duitse Epe, in het westen van Westfalen, niet ver van Gronau aan de grens tussen Nederland en Duitsland, bevinden zich 76 gascavernes en 5 opslagfaciliteiten voor olievoorraden op een oppervlak van ongeveer 22 vierkante kilometer.

Nuon exploiteert in dit gebied zeven gascavernes. Hiermee kunnen we flexibel inspelen op schommelingen in vraag en aanbod. De opslag dient als buffer om piekmomenten in de vraag op te vangen en om opslagcapaciteit aan te bieden.

Technische gegevens

De gascavernes van Nuon bevinden zich op 1.200 meter diepte onder het aardoppervlak in zoutkoepels, zogenaamde cavernes. Deze zijn door zoutwinning ontstaan en worden nu voor gasopslag gebruikt.
De cavernes hebben een diameter van ca. 80 meter en zijn ongeveer 200 tot 300 meter hoog en hebben een inhoud van ca. 360.000 kubieke meter. In totaal slaat Nuon circa 400 miljoen normaal kubieke meter aardgas op.

De installatie

De technische installaties van Nuon bestaan uit:

  • de interconnecties met het Nederlandse en het Duitse aardgasnet;
  • het compressor- en afnamestation ;
  • de cavernes ;
  • de verbindende caverneleidingen.

Het aardgas wordt aan het Nederlandse net onttrokken. Via het compressorstation met hogedrukgascompressoren wordt het onder de druk gebracht die nodig is om het gas naar de cavernes te transporteren. Dit gebeurt bij maximaal 210 bar. Het gas blijft vervolgens in de cavernes, totdat het weer nodig is. Bijvoorbeeld als uit de gasnetwerken meer aardgas wordt verbruikt dan eraan wordt toegevoegd: in dat geval wordt het aardgas uit de cavernes via de caverneleidingen naar het compressor- en afnamestation geleid. Hier wordt het aardgas zo behandeld dat het voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van de Nederlandse of Duitse netwerkexploitant.

Bekijk hier een dwarsdoorsnede van een caverne.

Kwaliteit

De kwaliteit van het aardgas wordt continue door de Nuon-installaties gecontroleerd. De volgende waarden worden gemeten: debiet, druk, temperatuur, calorische waarde, zwavelgehalte en andere gasbestanddelen.
Al deze processen verlopen volautomatisch en worden continu gemonitord door de operators in de regelkamer. Daar worden alle procesparameters verzameld en gevisualiseerd.

Veiligheid van de installaties

Om te waarborgen dat geen aardgas of andere werkstoffen onbedoeld in de atmosfeer of de bodem terechtkomen, is het installatieconcept al in de planningsfase getest. Dit is gedaan door middel van een Hazard-and-Operability-analyse (HAZOP-analyse) met betrekking tot de veiligheid van de installaties.

Onderhoudsschema

Om de hoge veiligheidsnorm voor de installaties gedurende de volledige bedrijfsduur te blijven waarborgen, is een onderhoudsschema opgesteld. Dit schema omvat alle componenten van de technische installaties en neemt de eisen die zijn vastgesteld in wetten, verordeningen en regelgeving in acht evenals aanbevelingen en ervaringen van de fabrikanten en de exploitant.
Op grond van het onderhoudsschema worden regelmatig terugkerende onderhoudswerkzaamheden en controles uitgevoerd. Deze activiteiten worden uitgevoerd door medewerkers van de exploitant, fabrikanten en erkende adviseurs. De controle van veiligheidsrelevante componenten wordt uitgevoerd door onafhankelijke, door de Duitse mijnbouwautoriteit erkende en geregistreerde adviseurs.

Milieuveiligheid

De technische installaties en de exploitatie vallen onder het Duitse mijnbouwrecht en zijn door het regionale bestuur in Arnsberg goedgekeurd. Vanwege de hoeveelheden opgeslagen aardgas valt de exploitatie daarnaast onder de Duitse wetgeving betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Om deze reden worden door erkende adviseurs periodieke controles op de technische installaties uitgevoerd. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering regelmatig gecontroleerd door de Duitse mijnbouwautoriteit.

Bescherming milieu

Destijds bij de constructie en nu tijdens de exploitatie wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bescherming van het milieu. Met bescherming tegen geluidshinder is al bij de planning van de technische installaties rekening gehouden. Uitgebreide metingen tonen aan dat bij maximale belasting van de installaties de geplande en wettelijk voorgeschreven grenswaarden voor geluidsemissies niet worden overschreden.

De bescherming van de bodem en het grondwater is gewaarborgd, doordat de relevante installatiecomponenten dubbelwandig zijn ontworpen of doordat onder deze componenten ondoorlaatbare, vaste of mobiele kuipen zijn geïnstalleerd.