Handel in energie

Voor de handelsactiviteiten beschikt Nuon over een moderne handelsvloer in Amsterdam. Hier wordt gehandeld in verschillende energieproducten zoals olie, gas, kolen, elektriciteit en CO2.

Vanaf de tradefloor in Amsterdam worden ook de centrales van Nuon geoptimaliseerd: 24 uur per dag, 7 dagen per week. De handelsactiviteiten van Nuon zijn ondergebracht in het centrale handelsplatform van Vattenfall: Vattenfall Energy Trading.

Vattenfall Energy Trading

Vattenfall Energy Trading is interregionaal verantwoordelijk voor toegang tot de energiehandelsmarkten. Hoofdtaak is om voor de gehele Vattenfall Group energie- en commodity-gerelateerd risico's af te dekken als het gaat om het klant- en productieportfolio. Dit doet Vattenfall Energy Trading door contracten af te sluiten met een tegenpartij via de markt. Daarnaast worden er bij de handelsactiviteiten bewust risico's genomen in de markt met als doel om winstgevend bij te dragen aan het resultaat van Nuon/Vattenfall.

Hoofdactiviteiten

  • Optimaliseren en hedgen van de productiecentrales van Vattenfall en de portfolio's van klanten.
  • Handel in (financiële) derivaten op de olie-, kolen- en vrachtmarkt op basis van de onderliggende waarde van olie, kolen of vracht.
  • Fysieke handel in olie, kolen, elektriciteit, gas en vracht, hierbij wordt het product ook werkelijk geleverd.
  • Maatwerkcontracten voor klanten en andere handelspartijen.

Toegang tot de energiegrondstoffenmarkten

Vattenfall handelt in de Scandinavische landen, het Europese vasteland waaronder Midden- en Oost-Europa en het Verenigd Koninkrijk en voor wat betreft de internationale handel in grondstoffen – in de rest van de wereld. Vattenfall biedt toegang tot alle relevante groothandelsmarkten voor energie.

Vattenfall Energy Trading werkt vanuit Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland en VK. Dit stelt ons in staat om dichtbij de markten en bij onze zakelijke partners te opereren.