Stadswarmte

Bij industriële processen, het opwekken van energie of afvalverbranding komt restwarmte vrij. Deze warmte wordt via een ondergronds netwerk gedistribueerd naar woningen en gebouwen. Dit wordt stadswarmte of stadsverwarming genoemd.

Check via onderhoudswerkzaamheden of er bij u in de buurt warmteonderbrekingen zijn. U ziet direct hoe lang de werkzaamheden duren.

Op plaatsen waar veel warmte vrijkomt, zoals bij industriële processen, elektriciteitsproductie en afvalverbranding, wordt restwarmte opgevangen. Deze restwarmte wordt gebruikt voor stadswarmte: het water wordt via een ondergronds leidingnet van de warmtebron naar een warmteoverdrachtstation (WOS) gepompt. Dit station zorgt voor de distributie naar woningen en bedrijven. Deze manier van verwarmen draagt bij aan onze strategische doelstellingen over te gaan naar een meer duurzame energieproductie.

Bijdragen aan een beter klimaat

De uitstoot van CO2 is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas. Het gebruik van restwarmte levert jaarlijks een forse CO2-besparing op. Er wordt zo'n 50 tot 80% minder uitgestoten in vergelijking met individuele HR107-ketels in woningen. Bij een warmtekrachtcentrale is het verschil ongeveer 50% en bij een afvalverbrandingsinstallatie zelfs 80%. 

Ga voor meer informatie over de reductie van CO2-uitstoot naar de CO2-reductierapporten.

Wel of geen stadswarmte

Het is aan een gemeente om het gebruik van restwarmte en het mogelijk maken van stadswarmte te stimuleren. Een gemeente kiest veelal voor stadswarmte in die wijken en stadsdelen waar restwarmte beschikbaar is. Stadswarmteproducenten en leveranciers zijn afhankelijk van het lokale beleid en hebben te maken met landelijke regelgeving, vastgelegd in de Warmtewet.

Wij werken continu aan het verbeteren en uitbreiden van stadsverwarming.

Bekijk hier onze stadsverwarmingsprojecten.

Warmtewet

Voor stadswarmte is een flink ondergronds leidingnet nodig: het stadswarmtenet. De aanleg en het onderhoud hiervan vergen grote investeringen. Bewoners kunnen niet voor gas kiezen als warmtebron vanwege het lokale karakter van het warmtenet en zijn verbonden aan één stadswarmteleverancier.

Warmteleveranciers en de overheid hebben om die reden afspraken gemaakt over de tarieven. Deze mogen niet hoger zijn dan gas. Dit is het zogenaamde 'Niet Meer Dan Anders-principe'. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Warmtewet, die per 1 januari 2014 van kracht is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht.

Lees hier meer over de Warmtewet: 

Meer informatie

Lees meer over stadswarmte in het artikel: #DurfTeVragen Wat is stadswarmte?

Stadskoude

In Nederland kennen we ook het principe van stadskoude. Dit is vergelijkbaar met dat van stadswarmte. Vanuit een centrale koudebron worden kantoren en fabrieken via een ondergronds netwerk voorzien van duurzame koude.

Nederlandse oplossingen voor stadsverwarming en koeling

Onderstaande video toont de rol van stadswarmte en -koude in de praktijk. Wethouders vertellen over het belang van warmtenetten bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen. Endemol kiest met stadswarmte- en koude voor duurzaamheid, maar vooral ook voor bedrijfszekerheid. Er zijn beelden van het innovatieve Zoneiland Almere, waar voor het eerst in Nederland huizen collectief worden verwarmd met lokaal opgewekte zonne-energie. Ook de nieuwe Amsterdamse woonwijk Houthaven komt aan bod. Deze 100% klimaatneutrale wijk krijgt koude uit het IJ.

 Hoe werkt stadswarmte?