Warmtebuffer Diemen

In Diemen is een warmtebuffer geplaatst voor de opslag van warmte uit de twee warmtekrachtcentrales - Diemen 33 en Diemen 34 - van Nuon. 

De stadswarmte is bedoeld voor het verwarmen van huishoudens in Almere, IJburg en Amsterdam Zuidoost. Door de warmteopslag kunnen we de centrales efficiënter inzetten. Dit leidt tot een besparing van brandstof en CO2-uitstoot.

Warmtebuffer

Als een warmtekrachtcentrale draait, wordt elektriciteit geleverd. Hierbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen in  de warmtebuffer, in de vorm van heet water. Wanneer er veel aanbod is van duurzame energie, bijvoorbeeld wanneer het hard waait of de zon schijnt, kan de centrale tijdelijk worden uitgezet. De levering van stadswarmte kan echter niet worden stopgezet. De stadswarmte kan in dit geval vanuit de warmteopslag worden geleverd.

Omdat dankzij deze tussentijdse warmteopslag de twee centrales niet verplicht continu moeten draaien, levert dat per jaar gemiddeld 1% CO2-reductie op. Dat komt neer op een besparing van bijna 14,000 ton CO2 per jaar. 

Illustratie warmtebuffer Diemen

Bekijk de illustratie hieronder om te zien hoe dit in zijn werk gaat (klik op de afbeelding voor een uitvergrote versie)

> terug naar de pagina "Stadswarmteprojecten"