Warmtenet Nijmegen

Sinds eind 2014 levert afvalenergiecentrale ARN in Weurt restwarmte aan nieuwbouw in het Waalfront en de Waalsprong. Bijzonder milieuvriendelijk: één afvalzak levert al voldoende energie voor 7 douchebeurten! 

Warmtenet Nijmegen

Samen met de gemeente Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander, de provincie Gelderland en ARN heeft Nuon aan dit warmtenet gewerkt. Dit net is makkelijk uit te breiden in de regio en geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten.

Totstandkoming van het warmtenet

In 2014 heeft Indigo (gemeente Nijmegen en Alliander) een 6 kilometer lange transportleiding gelegd van afvalverbrander ARN in Weurt naar de Waalsprong. Tegelijkertijd legde Nuon in de Waalsprong ruim 4 kilometer transportnet aan. Hiermee zijn de bestaande warmtenetten van Oosterhout en Lent aan elkaar gekoppeld en verbonden met de transportleiding van Indigo. Inmiddels is het hele net in bedrijf en stroomt er milieuvriendelijke warmte naar beide voorzieningsgebieden.

In 2015 heeft Nuon een hulpwarmtecentrale in de Waalsprong gebouwd. Ook werkt Nuon de komende jaren verder aan het distributienet in de Waalsprong en het Waalfront. Streven is nog zeker 10.000 woningen aan te sluiten.

Energieneutrale stad Nijmegen

Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. De warmte van afvalenergiecentrale ARN in Weurt wordt lokaal opgewekt. Een afvalzak levert al voldoende energie voor 7 douchebeurten! Het warmtenet is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het levert dan ook een essentiële bijdrage aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. 

 Feiten warmtenet 

  • Maximale capaciteit: 45 MW vanaf de ARN.
  • Lengte traject: 6,1 km transportleiding van ARN naar de Waalsprong, 17,7 km transportleidingen in de Waalsprong en het Waalfront, ruim 110 km distributieleidingen naar woningen en bedrijven.
  • Huidig aantal warmteklanten in regio: 3.700, aangevuld met 8.300 toekomstige woningen in de Waalsprong en 2.000 nieuwbouwwoningen in de Waalfront.
  • Huidige CO2-reductie (3.700 woningen): 5.550 ton per jaar. Toekomstige CO2-reductie (14.000 woningen): 16.000 ton per jaar.
  • Totale investering: €100 miljoen, waarvan €82 miljoen voor rekening van Nuon.

 

Warmtenet Nijmegen uitgelegd op video


> terug naar de pagina "Stadswarmteprojecten"