Stadswarmteprojecten

We blijven investeren om stadswarmte uit te breiden en de warmtelevering te verbeteren. In Amsterdam lopen verschillende projecten.

Zo werken we bij IJburg en Zeeburgereiland aan de aanleg van stadswarmteleidingen vanwege nieuwbouw in de Sportheldenbuurt. Ook in Amsterdam Nieuw West stijgt de vraag naar warmte door uitbreiding en stadsvernieuwing. 

 

Houthaven Amsterdam

Houthaven is een 100% klimaatneutrale wijk in aanbouw.

Amsterdam Nieuw West

Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan een warmtekoppelleiding.

Oostelijk Havengebied

Nuon werkt aan de ontwikkeling van een warmtetransportleiding .

Warmtelevering regio Leiden

Industriële restwarmte zorgt voor minder gebruik van aardgas in de Leidse regio.