Stadswarmteprojecten

We blijven investeren om stadswarmte uit te breiden en de warmtelevering te verbeteren. In Amsterdam lopen verschillende projecten.

Zo werken we bij IJburg en Zeeburgereiland aan de aanleg van stadswarmteleidingen vanwege nieuwbouw in de Sportheldenbuurt. Ook in Amsterdam Nieuw West stijgt de vraag naar warmte door uitbreiding en stadsvernieuwing. 

Hieronder vindt u meer informatie over deze projecten

Houthaven Amsterdam

Houthaven is een 100% klimaatneutrale wijk in aanbouw. 

Lees meer over dit project

Amsterdam Nieuw West

Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan een warmtekoppelleiding. 

Lees meer over dit project

Warmtetransportleiding Zeeburgereiland

Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan uitbreiding van het stadswarmte-netwerk van IJburg en Zeeburgereiland in Amsterdam.

Lees meer over dit project

Warmtetransportleidingen Ecuplein en Akersingel Amsterdam

Nuon en AEB Amsterdam werken aan de aanleg van een warmtetransportleiding bij Ecuplein en Akersingel in Amsterdam.

Lees meer over dit project

Warmtelevering regio Leiden

Industriële restwarmte zorgt voor minder gebruik van aardgas in de Leidse regio.

Lees meer over dit project

Warmtetransportleiding Oostelijk Havengebied

Nuon werkt aan de ontwikkeling van een warmtetransportleiding in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Lees meer over dit project

Zuiderhof

De aan te leggen warmtetransportleiding zorgt straks voor warme huizen op het terrein van het voormalig Zuiderziekenhuis.

Lees meer over dit project