Zuiderhof in Rotterdam Zuid

Nuon werkt aan de aanleg van een warmtetransportleiding voor Zuiderhof in Rotterdam Zuid. Straks hebben de huizen op het voormalig Zuiderziekenhuis terrein milieuvriendelijke warmte in huis. 

Het terrein van het Zuiderziekenhuis wordt opnieuw ingericht en ontwikkeld. Het is een combinatie van nieuwbouw en monumentale panden met een nieuwe bestemming in een groene omgeving. Met in het hart van het plan: stadswarmte van Nuon, daar zijn we trots op! Vanuit één van de monumentale panden (1929-1939) wordt in de toekomst de nieuwbouw voorzien van milieuvriendelijke stadsverwarming.

Aanleg warmteleidingen

De aanleg van de warmtetransportleiding in de Valkeniersweide is inmiddels gestart. De planning is dat in de zomer van 2017 de eerste woningen van warmte worden voorzien. De leiding in de Valkeniersweide levert ook de warmte voor multifunctioneel centrum ’t Slag, op de kop van de Valkeniersbuurt. Door de leiding onder het fietspad te leggen is er minimale overlast voor de omgeving, blijft het park volledig behouden en komt er weer een nieuw fietspad terug.

Milieuvriendelijk

Het warmtenet in Rotterdam heeft in 2015 geleid tot een reductie van 78% CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. De aanleg van deze warmtetransportleiding  draagt bij aan de ambitie van de stad Rotterdam om CO2-uitstoot te reduceren.

Feiten en cijfers
 

  • Start werkzaamheden: Januari 2017
  • Gereed: Eerste woningen en hoofdinfrastructuur zomer 2017
  • Lengte: 1.200 meter totaal
  • Obstakels: Ontsluiting van de Valkeniersbuurt en de bereikbaarheid van de woningen, alle werkzaamheden worden in samenspraak met Havensteder, Buko en de gemeente Rotterdam gepland en afgestemd.

Meer informatie

Over dit project en statusupdates
CO2 besparing door het stadswarmtenetwerk in Rotterdam