Amsterdam Nieuw West

Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan een warmtekoppelleiding in Amsterdam Nieuw West. Ze breiden de reeds bestaande warmtenetten verder uit en koppelen deze aan elkaar. 

In Amsterdam Nieuw West stijgt de vraag naar stadswarmte door nieuwbouw en stadsvernieuwing. De koppelleiding verbindt de warmtenetten in Amsterdam Nieuw West - het westelijk en oostelijk deel - met elkaar. De koppelleiding zorgt ervoor dat het warmtenetwerk nog betrouwbaarder wordt.

Duurzaam Amsterdam

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Milieuvriendelijk

Het warmtenet levert 70 tot 80% minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren.

Feiten en cijfers
 

  • Start werkzaamheden: zomer 2015
  • Gereed: najaar 2017
  • Milieuvriendelijk: 70 – 80% minder CO2-uitstoot
  • Schone warmte: voor 66.000 reeds bestaande woningen in Amsterdam, waarvan 20.000 vanuit AEB Amsterdam (in 2030 25.000 woningen aangesloten in Amsterdam Nieuw West).
  • Lengte: 3,5 km

De Van Gelder Werk in uitvoering App