Ecuplein en Akersingel Amsterdam

In de 2e helft van april 2017 starten Nuon en AEB Amsterdam met werkzaamheden voor de aanleg van warmtetransportleidingen vanaf het Dijkgraafplein door de Kwelderweg en de Noorderakerweg naar de Ladogameerhof en Akersingel. Hierdoor voldoet Amsterdam Nieuw West aan de toekomstige warmtevraag voor nieuw- en bestaande bouw. 

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen. 

Milieuvriendelijk

Het warmtenet levert 70 tot 90 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren.

Feiten en cijfers

  • Start werkzaamheden: voorjaar 2017
  • Gereed: najaar 2017
  • Milieuvriendelijk: 70 – 90 procent minder CO2-uitstoot
  • Schone warmte: voor 66.000 reeds bestaande woningen in Amsterdam, waarvan 20.000 vanuit AEB Amsterdam (in 2030 25.000 woningen aangesloten in Amsterdam Nieuw West).
  • Lengte: 950 meter

Meer informatie

projectosdorp@nuon.com