Nuon en gemeente Rotterdam werken samen in de Grote Kreek aan een warmtetransportleiding

De warmtetransportleiding in de Grote Kreek is nodig om de wijk Sportdorp en het Topsportcentrum naast het Feyenoordstadion aan te sluiten op duurzame warmte. 

De omgeving van project Grote Kreek

Samenwerken in de ondergrond

In Rotterdam vinden er veel werkzaamheden in de ondergrond plaats, van die werkzaamheden ondervindt de omgeving in de meeste gevallen hinder. Om te voorkomen dat de omgeving onnodig veel geconfronteerd wordt met werkzaamheden, heeft de gemeente Rotterdam ‘Samenwerken in de ondergrond’ in het leven geroepen. Het project Grote Kreek  is een samenwerking voor rioolvernieuwing, stadswarmte- aanleg en een nieuwe inrichting van de bovengrondse infrastructuur.

Milieuvriendelijk

Het warmtenet in Rotterdam heeft in 2015 geleid tot een reductie van 78% CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. De aanleg van deze warmtetransportleiding  draagt bij aan de ambitie van de stad Rotterdam om CO2-uitstoot te reduceren.

Feiten en cijfers
 

  • Start werkzaamheden: lente 2016
  • Gereed: zomer 2017
  • Milieuvriendelijk: 70 – 80% minder CO2-uitstoot
  • Lengte: 800 meter
  • Obstakels: kruising met de belangrijke verkeersader ‘Kreekhuizenlaan’