Houthaven Amsterdam

In de nieuwe, klimaatneutrale wijk Houthaven zijn wij gestart met het aansluiten van het westelijk deel op duurzame koude en stadswarmte. De aanleg is een project van Westpoort Warmte, een joint-venture van Nuon Warmte en AEB Amsterdam. 

100% klimaatneutraal

Direct aan het IJ, in het noordelijk deel van de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, ontwikkelt de gemeente Amsterdam het nieuwbouwproject Houthaven, de eerste wijk van Amsterdam die 100% klimaatneutraal wordt. Amsterdam wil dat vanaf 2015 alle nieuwbouw klimaatneutraal is. De gehele energiebehoefte in de Houthaven wordt duurzaam opgewekt. Om dit te bereiken wordt gebouwd op basis van het principe van de ‘trias energetica': dit leidt tot een veelbelovend pakket aan energiebesparende en duurzaamheidmaatregelen.

De woningen krijgen een duurzaam casco en voor de verwarming wordt de Houthaven aangesloten op het stadswarmtenet. Hiermee bereikt de wijk in iedere woning een CO2-besparing van 80 procent ten opzichte van de situatie met een cv-ketel en airco. De warmte die wordt gebruikt, komt vrij bij de opwekking van elektriciteit uit afvalverbranding van het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Koude uit het IJ

De behoefte aan koeling neemt steeds meer toe, omdat de temperatuur in de zeer goed geïsoleerde klimaatneutrale nieuwbouwwoningen in de zomer aardig kan oplopen. Daarom biedt

Westpoort Warmte naast stadswarmte ook duurzame koeling aan. De koude wordt onttrokken aan het IJ-water en gedeeltelijk ook in de bodem opgeslagen als buffer tijdens de warme zomerdagen. Het is voor het eerst dat stadswarmte en duurzame koeling op zo’n grote schaal in een wijk worden toegepast.