Nuon en AEB Amsterdam bedanken alle inwoners van Amsterdam Noord

Na 16 maanden vanaf de start van de werkzaamheden ligt 16 km warmtetracé in het Havengebied en Amsterdam Noord in de grond. AEB Amsterdam, Nuon en Stadsdeel Noord danken alle inwoners van Amsterdam Noord voor hun geduld en begrip tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de warmtetransportleidingen Noorderwarmte.

De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van schone warmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk.

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Afval is energie

Het afval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna verwerkt bij AEB Amsterdam. Daarbij komt warmte vrij die als stadswarmte via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen gaat. Zo houdt Amsterdam de warmte binnen de stad.

Milieuvriendelijk

Het warmtenet levert 70 tot 80 procent minder CO2-uistoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. Dit is te vergelijken met 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren. Meer informatie op de website Project Noorderwarmte.

Feiten en cijfers
 

  • Start werkzaamheden: voorjaar 2015
  • Gereed: najaar 2016
  • Milieuvriendelijk: 70 – 80 procent minder CO2-uistoot = 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen.
  • Schone warmte: voor 66.000 reeds bestaande woningen in Amsterdam, waarvan 20.000 vanuit AEB Amsterdam (in 2030 20.000 woningen aangesloten in Amsterdam Noord).
  • Lengte: 16 km vanaf AEB Amsterdam tot IJdoornlaan in Amsterdam Noord
  • Boringen: in het tracé bevinden zich 8 boringen met een totale lengte van 3.572 meter
  • Aanvoertemperatuur: tussen 80 en 120 graden
  • Retourtemperatuur: tussen 40 en 50 graden

 

Stakeholdermanagement- wat komt er kijken bij de aanleg van een warmtenetwerk als Noorderwarmte?