Nuon en AEB Amsterdam werken samen aan uitbreiding van het stadswarmtenetwerk van IJburg en Zeeburgereiland in Amsterdam

Op Zeeburgereiland in Amsterdam stijgt de vraag naar stadswarmte vanwege nieuwbouw in de Sportheldenbuurt. De aan te leggen warmtetransportleiding verbindt de warmtenetten van IJburg en Zeeburgereiland met elkaar. 

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Milieuvriendelijk

Het warmtenet levert 70 tot 80 procent minder CO2-uistoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren.

Feiten en cijfers
 

  • Start werkzaamheden: januari 2017
  • Gereed: september 2017
  • Boring: april 2017 van Steigereiland naar Zeeburgereiland. Op Haveneiland Oost (IJburg) worden de leidingen aan elkaar gelast en in het water drijvend gehouden.
  • Milieuvriendelijk: 70 – 80 procent minder CO2-uistoot
  • Lengte: 1,5 km (waarvan 1,3 km geboord)

Meer informatie

Over dit project en statusupdates