Windpark Haringvliet

Nuon ontwikkelt windpark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Het nieuwe windpark zal naar verwachting vanaf 2018 stroom leveren.

Nuon realiseert in totaal 6 windturbines in het noorden van het eiland Goeree-Overflakkee aan de zuidzijde van het plangebied. Het verwachte vermogen van het windpark ligt tussen de 18 en 24 MW. Hiermee kunnen ongeveer 18.500 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De bouw van het nieuwe windpark start naar verwachting in 2018. Vanaf 2018 zal het park stroom leveren.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

6

Turbinetype:

3 à 4 MW

Start bouw:

Verwacht 2018

Totaal aantal MW:

ca. 18-24 MW

Stroomproductie:

voldoende voor 18.500 huishoudens per jaar

Planning

Wilt u weten wat de volgende stappen zijn in het proces?

  

Locatie

De provincie heeft vastgesteld dat er 225 MW aan windvermogen op Goeree-Overflakkee moet staan in 2020. Dat is inclusief de bestaande windparken. De voorgenomen locaties van de windturbines van windpark Haringvliet worden najaar 2015 bekendgemaakt.

Samenwerken

Samenwerking met overheden en relevante organisaties in de omgeving is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van een windproject. Onderdeel van de afspraken met de gemeente is dat er een jaarlijks bedrag van ongeveer € 5.000,- per windmolen in het Windfonds wordt gestort. Het Windfonds ondersteunt maatschappelijke projecten in de directe omgeving van het windpark.

Strategie

Windpark Haringvliet past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met ca.18-24 MW aan schone windenergie levert windpark Haringvliet een significante bijdrage.