Windpark Moerdijk

Nuon is initiatiefnemer en ontwikkelaar van windpark Moerdijk. Het windpark levert naar verwachting vanaf 2019 stroom.

De zeven nieuwe windturbines worden gerealiseerd in het haven- en industriegebied van Moerdijk. Het verwachte vermogen van het windpark ligt tussen de 21 en 35 MW. Hiermee kunnen ongeveer 24.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De bouw van het nieuwe windpark start naar verwachting in 2019.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

7

Turbinetype:

ca. 3-5 MW

Start bouw:

Verwacht 2019

Totaal aantal MW:

ca. 21-35 MW

Stroomproductie:

voldoende voor 24.000 huishoudens per jaar

Voorkeurslocatie

De voorkeurslocatie voor de zeven windturbines is langs de Zuidelijke en Westelijke Randweg in het haven- en industriegebied van Moerdijk. 

Samenwerken

Samenwerking met overheden en relevante organisaties in de omgeving is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van een windproject. Nuon onderhoudt intensieve contacten met de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk, de ondernemers in de haven en de woonkernen in de omgeving.  

De gemeenteraad van Moerdijk besluit op 12 januari 2017 over de vaststelling van het bestemmingsplan en over de uiteindelijke hoogte van de turbines. Afhankelijk van die hoogte richt Nuon in samenspraak met de gemeente de sociale randvoorwaarden in, denk hierbij aan de wijze van het betrekken van de bewoners bij het project. Bij een hogere hoogte van turbines in het windpark is er een bredere invulling van de sociale randvoorwaarden dan bij lagere turbines.

Bekijk op de website van de gemeente Moerdijk de documenten.

Strategie

Windpark Moerdijk past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met jaarlijks circa 85 miljoen Kwh aan schone windenergie levert windpark Moerdijk een significante bijdrage.