Stadswarmteprojecten

We blijven investeren om stadswarmte uit te breiden en de warmtelevering te verbeteren. In Amsterdam lopen verschillende projecten.

Houthaven Amsterdam

Houthaven Amsterdam

Houthaven is een 100% klimaatneutrale wijk in aanbouw.

Oostelijk Havengebied

Oostelijk Havengebied

Nuon werkt aan de ontwikkeling van een warmtetransportleiding .

Warmtelevering regio Leiden

Warmtelevering regio Leiden

Industriële restwarmte zorgt voor minder gebruik van aardgas in de Leidse regio.

Laatste update: 26-09-2018 18:29