Warmtetransportleiding Oostelijk Havengebied

Nuon werkt aan uitbreiding van het stadswarmtenetwerk in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

 

De warmtetransportleiding is nodig om bestaande woningen in het Oostelijk Havengebied te voorzien van restwarmte vanuit de elektriciteitscentrale in Diemen. Nuon levert deze restwarmte aan de huizen op Java-eiland, Sporenburg, Rietlanden en Borneo. Nu ontvangen deze huizen al stadswarmte via ketels in de wijken. Deze ketels worden op termijn waar mogelijk weggehaald.

Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Milieuvriendelijk

De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om CO2-uitstoot te reduceren. Ook ontstaat door uitbreiding van het warmtenetwerk de mogelijkheid om in de toekomst meerdere energiebronnen aan te sluiten, het zogenaamde open netwerk.

Feiten en cijfers
 

  • Start werkzaamheden: zomer 2017
  • Gereed: najaar 2018
  • Lengte: 3,2 km; inclusief 2 boringen onder de Zuiderzeeweg en het Amsterdam-Rijnkanaal van in totaal
    1,1 km en een zinker door de Ertshaven van 0,3 km

Meer informatie

Oostelijk.havengebied@nuon.com

Laatste update: 26-09-2018 18:29