Waterkracht

Waterkrachtcentrale Alphen aan de Maas

Waterkracht is een duurzame bron van energie. Door handig gebruik te maken van de stroomsnelheid kunnen we via een turbine elektriciteit opwekken. Bij Maurik en Alphen aan de Maas staan onze twee waterkrachtcentrales.

In een waterkrachtcentrale wordt gebruik gemaakt van de stroomsnelheid van het water. Om het water snel en krachtig te laten stromen, is hoogteverschil nodig. Als dit er niet is, dan kan met een stuwdam hoogte worden gecreëerd. Het vallende en stromende water – kinetische energie - brengt een turbine aan het draaien. Deze draaibeweging wordt gebruikt om met behulp van de generator elektriciteit op te wekken.

Vanwege het ontbreken van hoogteverschil is in Nederland de rol van waterkracht bij energieproductie beperkt. Bij Maurik aan de Nederrijn en bij Alphen aan de Maas hebben we een waterkrachtcentrale.

Duurzaam en visvriendelijk

Water is duurzaam en heeft een lage CO2-uitstoot. Bij de bouw van waterkrachtcentrales wordt rekening gehouden met de directe omgeving en het lokale milieu. Waterkrachtcentrales zijn voorzien van visvriendelijke turbines en zogeheten vistrappen, die het voor vissen mogelijk maken om ongestoord stroomopwaarts te gaan. Een bijkomend voordeel is dat drijvend afval wordt afgevangen door grofvuilroosters. Zo dragen de centrales bij aan een schonere rivier.

Waterkrachtcentrale Maurik

De waterkrachtcentrale Maurik is gebouwd in 1988 in de Nederrijn bij de stuw van Amerongen. De waterkrachtcentrale ligt grotendeels onder de grond. Naast de turbinehal en de bedieningsruimtes is het ook mogelijk op bijna 20 meter onder het waterniveau de gigantische buizen te zien (en horen), waar het water doorheen stroomt. Bij deze centrale is door Rijkswaterstaat een vistrap aangelegd.

De waterkrachtcentrale bij Maurik heeft:

  • een capaciteit van 10 megawatt
  • voorziet ongeveer 8.000 huishoudens van elektriciteit

Waterkrachtcentrale Alphen

De waterkrachtcentrale bij Alphen aan de Maas heeft:

  • een capaciteit van 14 megawatt
  • voorziet ongeveer 15.000 huishoudens van elektriciteit

Meer informatie

Ga naar het artikel: Zo kan een plat land toch energie uit water opwekken.

Vattenfall

Vattenfall bezit en exploiteert meer dan 100 waterkrachtcentrales, waarvan de meeste zijn gevestigd in Zweden. Waterkracht is goed voor ongeveer 20 procent van de totale elektriciteitsproductie van Vattenfall en is de belangrijkste bron van duurzame energie.

Laatste update: 26-09-2018 18:29