Waterstof als onderdeel van de energietransitie

Met groene waterstof is een efficiënt gebruik van zeer grote hoeveelheden duurzame elektriciteit mogelijk. Zo kan energie betaalbaar en efficiënt in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Ook kunnen tekorten of overschotten aan elektriciteit worden opgevangen, zodat het elektriciteitssysteem in balans blijft. 

Een voorbeeld: waterstof kan fungeren als CO2-vrije, flexibele back-up voor wind en zon. Wind- en zonne-energie kunnen nu nog niet grootschalig worden opgeslagen. Door de overschotten uit deze bronnen in te zetten om waterstof te produceren, ‘recycle’ je als het ware de stroom uit wind en zon. Dit voorkomt het afschakelen van windmolens in situaties van een productieoverschot. Door waterstof voor langere termijn op te slaan, kun je de overschotten van de zomer goed inzetten in de winter.

Test met groene waterstof bij Magnum-centrale

TU Delft en Nuon willen samen met de bedrijven Proton Ventures en Yara een innovatieve 'battolyser' van 15kW/60kWh realiseren en testen bij de Magnum-centrale in Eemshaven. Het  bijzondere aan deze battolyser is dat het elektriciteitsopslag en waterstofproductie in één systeem combineert, waardoor een efficiënte en betaalbare opslag van elektriciteit mogelijk wordt. Nuon wil op termijn de geproduceerde waterstof gebruiken als CO2-vrij alternatief voor aardgas en inzetten als brandstof voor de Magnum-gascentrale. In de testfase van de battolyser zal de geproduceerde waterstof de generatoren koelen en de grijze waterstof vervangen die daar nu nog voor gebruikt wordt.

Laatste update: 26-09-2018 18:29