Windenergie van Nuon

windpark Wieringermeer

Nuon gaat voor duurzaam. Wind is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen in Nederland. Met meer dan 35 jaar ervaring in windenergie zijn wij marktleider als het gaat om de exploitatie van windparken en lopen we voorop bij de ontwikkeling van nieuwe windparken.

Windkampioen

We wekken steeds meer energie op uit duurzame bronnen, waaronder wind. Met momenteel 202 windmolens op land en op zee speelt Nuon hierin een belangrijke rol.

Hoe word je een kampioen in windenergie? Door te investeren in onderzoek naar goede windlocaties, in innovatie van de technologie en door veiligheid en kwaliteit altijd op de eerste plaats te zetten als het gaat om de bouw en exploitatie van een windpark. Zo weten we tot de dag van vandaag veilig en betrouwbaar de maximale hoeveelheid groene stroom uit onze windparken te halen.

De energie van Nuon Wind (2018)

  • Aantal windmolens (land): 167 (15 windparken)
  • Totaal opgesteld vermogen (land): 269 MW
  • Aantal windmolens (zee): 36 (1 windpark)
  • Totaal opgesteld vermogen (zee): 108 MW
  • Windparken in aanbouw: 8

Vattenfall: windkampioen van Noordwest-Europa

Het moederbedrijf van Nuon, Vattenfall, investeert in Europa fors in duurzame energiebronnen zoals wind en zon. De ambitie van Vattenfall is om binnen één generatie fossielvrij te zijn. Op dit moment is Vattenfall binnen Europa de op één na grootste speler in de productie van windenergie op zee. Het streven is om 4.000 MW windcapaciteit in 2020 te produceren en 7.000 MW in 2025. Dit is voldoende om 3,4 miljoen tot 9,7 miljoen huishoudens van stroom te voorzien, afhankelijk van de locatie van de windparken.

Windparken in ontwikkeling

Nuon vindt dat windenergie altijd positieve energie moet geven. Betrokkenheid van omwonenden en het meenemen van de belangen in de omgeving is daarom belangrijk onderdeel van hoe wij projecten ontwikkelen. Omdat Nederland een klein land is met veel inwoners, is het vinden van ruimte voor nieuwe windparken soms lastig. Daarom kijkt Nuon ook naar het moderniseren van bestaande parken. Dit doen we door nieuwere turbines te plaatsen die efficiënter meer stroom weten op te wekken, en verkennen we bijvoorbeeld ook of er mogelijkheden zijn om zonnepanelen tussen de windmolens te plaatsen. Zo dragen we bij aan optimaal gebruik van de schaarse ruimte in Nederland én het halen van onze gezamenlijke doelstellingen voor duurzame energie.

Windpark Wieringermeer

Eén van de windenergieprojecten die we op dit moment ontwikkelen, is Windpark Wieringermeer in Noord-Holland. Dit windpark zal stroom leveren aan het datacenter van Microsoft nabij het windmolenpark. Ook werkt Nuon aan de ontwikkeling van windpark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Verder heeft Nuon, samen met partner Eneco, vergunningen verkregen voor de bouw van 14 nieuwe windturbines op de Slufterdam. Andere windparken die die we aan het ontwikkelen zijn: Industrieterrein Moerdijk, Nieuwe Hemweg in Amsterdam, Eemshaven West, Nij Hiddum Houw, Windplan Blauw in Swifterbant, A16.

Wind op zee

De Noordzee biedt goede mogelijkheden voor windenergie. De wateren zijn relatief ondiep en het waait er vaak en vaak heel hard, waardoor de aanleg van windparken op zee goed mogelijk is. Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat een windmolenpark op zee nauwelijks negatieve effecten heeft op het leven in zee. Sterker nog: enkele diersoorten profiteren zelfs van de molens. Nuons Windpark Egmond aan Zee is het eerste windpark op zee van Nederland. Als pionier houden we hier dan ook een scherp oog op onze omgeving en dragen we bij aan het ecologisch onderzoek binnen het Wind Op Zee Ecologisch Programma (Wozep).

Nuon heeft in maart 2018 de tender gewonnen voor het eerste Nederlandse subsidieloze windpark Hollandse Kust Zuid. Dit windpark op zee komt op 22 kilometer afstand vanaf de provincie Zuid Holland en zal met 700 MW stroom leveren voor 1 tot 1.5 miljoen huishoudens vanaf 2023.

Stabiel gebruik windenergie

Als de wind hard waait, draaien windmolens soms voor niets: er wordt meer energie opgewekt dan er vraag is. Deze duurzame opgewekte energie mag natuurlijk niet verloren gaan. Nuon werkt daarom continu aan innovatieve oplossingen voor dit probleem: megabatterijen helpen om pieken en dalen in het stroomaanbod op te vangen en beter af te stemmen op de vraag van het stroomnet. Zo creëren we steeds meer mogelijkheden en stabiliteit voor het gebruik van groene stroom.

Een voorbeeld: Het Prinses Alexia Windpark van Nuon in Zeewolde is in 2017 voorzien van ‘batterijen’ die energie uit windmolens opslaan. Op die manier kan het windpark ook bij relatieve windstilte – en als er veel vraag is naar elektriciteit – windenergie leveren. Dit is een primeur voor windmolens want nog nergens is er sprake van batterijen gekoppeld aan windmolens.

Batterij

Vooruitgang windenergie door de jaren heen

Nieuwe windturbines wekken veel meer stroom op dan de molens die zo’n vijftien jaar geleden nog ‘state of the art’ waren. Anders dan vroeger profiteren omwonenden nu mee van de groene stroomproductie.In windpark Wieringermeer komen de belangrijkste ontwikkelingen samen. Lees hieronder het hele artikel.

Laatste update: 26-09-2018 18:29