Windpark Haringvliet

Nuon ontwikkelt windpark Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Het nieuwe windpark zal naar verwachting vanaf 2019 stroom leveren.

Nuon realiseert in totaal 6 windturbines in het noorden van het eiland Goeree-Overflakkee aan de zuidzijde van het plangebied. Het verwachte vermogen van het windpark ligt rond de 18 MW. Hiermee kunnen ongeveer 18.500 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

6

Turbinetype:

3 à 4 MW

Start bouw:

Verwacht 2018/2019

Totaal aantal MW:

ca. 18 MW

Stroomproductie:

voldoende voor 18.500 huishoudens per jaar

Samenwerken

Samenwerking met overheden en relevante organisaties in de omgeving is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van een windproject. Onderdeel van de afspraken met de gemeente is dat er een jaarlijks bedrag van ongeveer € 5.000,- per windmolen in het Windfonds wordt gestort. Het Windfonds ondersteunt maatschappelijke projecten in de directe omgeving van het windpark.

Nog meer windenergie!

Windpark Haringvliet past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met ca.18-24 MW aan schone windenergie levert windpark Haringvliet een significante bijdrage.