Windpark Hollandse Kust Zuid 1&2

In maart 2018 kreeg Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, het bericht dat het bedrijf was uitgekozen om het eerste subsidievrije windpark op zee in Nederland te mogen bouwen: Hollandse Kust Zuid 1&2.  In september 2018 ontving Vattenfall de onherroepelijke vergunning. De Noordzee en met name de locatie Hollandse Kust Zuid is een uitstekend windgebied en biedt aanzienlijke synergieën met Nuons andere windpark op zee: Noordzee Wind.

Dit windpark past bij  Vattenfalls doelstelling om binnen één generatie vrij van fossiele brandstoffen te zijn. Vattenfall is voorloper in de groene transitie van Noord-West Europa en investeert fors in duurzame energie.

Locatie

Windpark Hollandse Kust Zuid komt ruim 22 kilometer voor de kust van Nederland, ter hoogte van Leiden, tot Haarlem.

Planning

Vattenfall richt zich nu op de volgende fase in dit project. Dit betekent onder andere het opzetten van het  aanbestedingsproces voor belangrijke onderdelen, zoals turbines, fundaties, transport en installatie van de windturbines. Volgens de aanbestedingsregels moet het windpark binnen vijf jaar na een onherroepelijke vergunning volledig operationeel zijn. Dat is in september 2023.

Feiten en cijfers

Totale oppervlakte:

356 km2

Capaciteit:

700-750 MW

Stroomproductie: voldoende om 1 tot 1,5 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien
Operationeel: 2023
Laatste update: 29-10-2018 16:06