Windpark Jaap Rodenburg II

Nuon loopt voorop bij de ontwikkeling van windenergie.

Op initiatief van de Coöperatieve vereniging Almeerse Wind ontwikkelden de coöperatie en Nuon in nauwe samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland een plan voor een nieuw windpark op de locatie van het huidige windpark Jaap Rodenburg in Almere. Het nieuwe windpark is gepland om in bedrijf te gaan in 2020 en kan, vanwege toekomstige woningbouw op de locatie, 15 jaar in bedrijf blijven.

Het park zal bestaan uit negen windturbines met een vermogen van circa 3 – 3.5 MW, een ashoogte van circa 90 - 100 meter en een rotordiameter van circa 100 - 130 meter. Samen produceren ze schone stroom voor 22.000 huishoudens, een kwart van de huishoudens in Almere en een toename van bijna 40% ten opzichte van het huidige park.

Als onderdeel van dit project worden de turbines langs de Eemmeerdijk en die in het bestaande windpark Jaap Rodenburg in twee stappen verwijderd. In de eerste fase, voorzien bij het in bedrijf gaan van het nieuwe windpark in 2020, worden vijf windturbines van het bestaande park afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe. In 2025 worden vervolgens de vijf resterende oude windturbines van het windpark Jaap Rodenburg en de windturbines langs de Eemmeerdijk verwijderd. 

Almeerse Wind krijgt twee van de negen turbines in het nieuwe windpark in eigendom. Daarmee wordt elektriciteit voor ongeveer 5.000 woningen opgewekt, meer dan bijvoorbeeld de gehele Filmwijk verbruikt. De overige zeven turbines worden eigendom van Nuon.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

9, waarvan 7 eigendom van Nuon en 2 eigendom van Almeerse Wind)

Turbinetype:

Voorlopig 3-3,5 MW

Start bouw:

2019

Totaal aantal MW:

30,6 MW

Stroomproductie:

Voldoende voor 22.000 huishoudens

Vermeden uitstoot:

40.000 ton CO2 per jaar

Windturbines nu:

29

Samenwerken

Samenwerking met overheden en relevante organisaties in de omgeving is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van een windproject.

Strategie

Windpark Jaap Rodenburg II past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met circa 31 MW aan schone windenergie levert windpark Jaap Rodenburg II ook een bijdrage aan een rendabel, schoon en duurzaam gebied.

Meer informatie is te vinden op www.almeersewind.nl.

Laatste update: 26-09-2018 18:29