Windpark Moerdijk

Nuon is initiatiefnemer en ontwikkelaar van windpark Moerdijk. Het windpark levert naar verwachting vanaf 2020 stroom.

De zeven nieuwe windturbines worden gerealiseerd in het haven- en industriegebied van Moerdijk. Het verwachte vermogen van het windpark ligt tussen de 21 en 35 MW. Hiermee kunnen ongeveer 24.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De bouw van het nieuwe windpark start naar verwachting in 2019.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

7

Turbinetype:

ca. 3-5 MW

Start bouw:

Verwacht 2019

Totaal aantal MW:

ca. 25 Mw

Stroomproductie:

voldoende voor 24.000 huishoudens per jaar

Voorkeurslocatie

De turbines worden langs de Zuidelijke en Westelijke Randweg in het haven- en industriegebied van Moerdijk geplaatst. 

Indicatieve planning

Najaar 2017: Uitspraak Raad van State (uitspraak eventueel beroep bestemmingsplan)

Begin 2018: Aanbestedingsprocedure

Eind 2018: Gunning

2019: Bouw

Strategie

Windpark Moerdijk past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met jaarlijks circa 85 miljoen Kwh aan schone windenergie levert windpark Moerdijk een significante bijdrage.

Presentatie Informatieve bijeenkomst bedrijven 22 februari 2017

Laatste update: 26-09-2018 18:29