Windpark Slufterdam

Nuon en Eneco zijn gestart met het vervangen van de huidige windmolens van windpark Slufterdam. De nieuwe molens leveren naar verwachting begin 2019 stroom.

De zeventien windmolens van het windpark ten zuidwesten van de haven van Rotterdam maken plaats voor veertien moderne windmolens die veel efficiënter zijn. Acht windturbines worden ontwikkeld door Nuon. De veertien nieuwe molens krijgen een capaciteit van in totaal 50 MW. Hiermee kunnen 50.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien. De nieuwe windmolens gaan naar verwachting begin 2019 stroom leveren.

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

14 (waarvan 8 van Nuon, intotaal 27,6 MW)

Turbinetype:

3 à 4 MW

Start bouw:

2017

Totaal aantal MW:

50 MW

Stroomproductie:

voldoende voor 50.000 huishoudens per jaar

Windturbines nu:

17 windturbines

Locatie

Met een gemiddelde windsnelheid van 8,9 m/s is de Slufterdam een van de beste windlocaties op land in Nederland. In 1992 stonden op de dam rond het baggerdepot van de Slufter al 12 molens met een totale capaciteit van 6 MW, goed voor ongeveer 5.000 huishoudens. In 2003 werden deze molens vervangen door de huidige 17 molens en verdubbelde de capaciteit naar 25,5 MW. De 14 nieuwe molens krijgen  een capaciteit van in totaal 50 MW

Samenwerken

Samenwerking met overheden en relevante organisaties in de omgeving is cruciaal voor het succesvol ontwikkelen van een windproject. Zo bereiden Nuon en Eneco in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap activiteiten voor om de natuur en recreatie in de directe omgeving van de Slufterdam te versterken.

Strategie

Windpark Slufterdam past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met ca. 50 MW aan schone windenergie levert windpark Slufterdam ook een significante bijdrage aan een rendabel, schoon en duurzaam havengebied.


Meer informatie is te vinden op www.slufterdam.nl

Laatste update: 26-09-2018 18:29