Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer in de Wieringermeerpolder moet met in totaal 100 windmolens het grootste onshore windpark in Nederland worden. In het najaar van 2017 heeft Nuon het investeringsbesluit genomen te starten met de eerste bouwfase. Vanaf 2020 zullen de eerste 50 windmolens – goed voor 180 MW - stroom produceren.

De ontwikkeling van Windpark Wieringermeer is 10 jaar geleden gestart op initiatief van ECN, Windcollectief Wieringermeer en Nuon en lokale vennoten. 

In het najaar van 2017 heeft Windcollectief Wieringermeer haar aandeel van 32 windmolens verkocht aan Nuon, dat nu in totaal 82 molens bezit. ECN blijft eigenaar van de overige zeventien windmolens in het windpark. Daarnaast komt er één windmolen beschikbaar voor de omwonenden, de Poldermolen. Het nieuwe windpark telt daarmee straks honderd windmolens die gezamenlijk circa 1,3 miljard kWh stroom per jaar produceren, waarmee ongeveer 370.000 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Feiten en cijfers:

Aantal windturbines: 100 (waarvan 82 van Nuon)
Turbinetype: 3 - 4 MW
Stroomproductie 1,3 miljard kWh (voldoende voor 370.000 huishoudens) per jaar

Start voorbereidingen nieuw windpark

De voorbereidingen van de bouw van het windpark zijn inmiddels al gestart. De oude windmolens van Nuon in de Wieringermeer zijn verkocht. In 2018 wordt begonnen met de aanleg van het windpark. De eerste 50 windmolens zullen naar verwachting in 2020 hun eerste stroom produceren. Door het bestaande park in de Wieringermeer op te schalen, produceert Windpark Wieringermeer drie maal zoveel groene stroom als in de oude situatie.

Omgevingsraad Windpark Wieringermeer

De initiatiefnemers hechten veel waarde aan een goede verstandhouding met de omwonenden van het toekomstige windpark. Daarom is de Omgevingsraad ingesteld. In de Omgevingsraad overleggen omwonenden, milieu- en ondernemersorganisaties gezamenlijk over zaken als participatie en geluidshinder. Windpark Wieringermeer is het eerste windpark in Nederland waarvoor een dergelijke overlegorgaan is ingesteld. 

Meer informatie is te vinden op www.windparkwieringermeer.nl

Laatste update: 26-09-2018 18:29