Windpark Windplanblauw

Samen met windvereniging SwifterwinT ontwikkelt Nuon een nieuw windpark in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad).

Windplanblauw is de werktitel voor het windpark Flevoland Noord. Het gaat om de ontwikkeling van het windpark van circa 200 MW in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) ook wel aangeduid als projectgebied Noord in het Regioplan. ( Zie de kaart hierboven, Windplanblauw betreft het blauw gearceerde gebied).

Gelijktijdig wordt een plan uitgewerkt om de huidige windmolens op termijn te saneren. De nieuwe windmolens worden in lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon, die onder de naam Windplanblauw nauw samenwerken met gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk. 

Feiten en cijfers

Aantal windturbines:

61, waarvan 20 turbines in het Rivierduingebied, 17 turbines in het Ketelmeerzoomgebied, 24 turbines Buitendijks  (buitenlijn 17, binnenlijn 14)

Turbinetype:

Voorlopig 3,3 MW

Start bouw:

2020

Totaal aantal MW:

215 MW

Stroomproductie:

645 miljoen kWh, voldoende voor 172.000 huishoudens

Vermeden uitstoot:

340.000 ton CO2 per jaar

Windturbines nu:

74, waarvan 28 van Nuon

Strategie

Windpark Windplanblauw past goed in onze strategie, waarin duurzame energiebronnen een belangrijke plaats innemen. Ook draagt het project bij aan de landelijke doelstellingen voor duurzame energie, overeengekomen in het Energieakkoord: in 2020 moet 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. Met circa 200 MW aan schone windenergie levert windpark Windplanblauw ook een significante bijdrage aan een rendabel, schoon en duurzaam gebied.


Meer informatie is te vinden op www.windplanblauw.nl

Laatste update: 26-09-2018 18:29