Lean Manager

Plaats
Stockholm (Solna)
Sluitingsdatum
22-10-2017
Ref.-Nr.
TS-00111
Soort Contract
Permanent

Vattenfall söker Lean Manager
Får du energi av att driva förändringar, projektleda, bygga nätverk och utmana din omgivning? Motiveras du av att stödja medarbetare och chefer i deras arbete med ständiga förbättringar i verksamheten för att effektivt möta kundernas behov och önskemål? Kärnan i Vattenfalls vägledande princip för framtiden är att inom en generation ska våra kunder kunna leva ett klimatsmartare liv, fritt från fossila bränslen. Vi söker nu dig som vill bidra till detta genom att utveckla och förbättra våra arbetssätt och processer genom ständiga förbättringar inom Business Unit (BU) Heat Sweden.

Du kommer att tillhöra stabsfunktionen Operational Excellence Heat Sweden som har 12 medarbetare och bland annat ansvarar för:

 • Strategiarbete på 5 års sikt. Vi driver arbetet med att ta fram Heat Swedens Affärs- och verksamhetsplaner.
 • Implementera LEAN och utveckla en kultur som präglas av ständiga förbättringar.
 • Process Management.
 • Projektledning avseende verksamhetsövergripande projekt.
 • IT demand, Tech IT och ökad Digitalisering.
 • Specialistkompetens i frågor om arbetsmiljö och yttre miljö.
 • Verksamhetsstyrning genom ISO-standardiserade ledningssystem SHMEQ (Säkerhet, hälsa, miljö, energi samt kvalitet) m.fl.
 • Vi samarbetar tätt ihop med våra operativa linjeorganisationer för att hjälpa dem att uppnå eller överträffa sina mål. Samarbete sker också med andra Operational Excellence-avdelningar inom Vattenfall Business Area Heat i Tyskland och Holland samt med andra relevanta delar inom Vattenfall koncernen.

Dina arbetsuppgifter som Lean Manager
Du kommer att arbeta med att samordna det löpande förbättringsarbetet i verksamheten inom hela Heat Sweden, bland annat genom att initiera och driva processförbättringar. Du ska stötta chefer och medarbetare i det dagliga förbättringsarbetet men också fungera som sparring partner för att identifiera nya förbättringsaktiviteter i linje med de mål och affärsplaner vi har inom vårt BU.  Du arbetar för att öka medvetenheten, skapa öppenhet och för att utmana linjeorganisationen, men också för att identifiera gemensamma frågor som är relevanta för verksamhetens prestanda. Du driver på vårt arbete med ständiga förbättringar, faciliterar utveckling av långsiktiga Lean strategier och kortsiktiga planer i linje med våra övergripande mål och är lyhörd för chefers och medarbetares synpunkter.

I din roll ingår också att stötta verksamheten med förbättringsmetoder och Leanverktyg, såsom rotorsaksanalyser, Value stream mapping, daglig styrning etc. samt utveckla metodiken och kulturen i linje med strategier och planer. Du kommer också att behöva bygga upp ett nätverk av kontakter i hela organisationen och ha ett nära samarbete med andra Operational Excellence-avdelningar inom Vattenfall  för att implementera de metoder som passar vår verksamhet bäst. Att driva förbättringsarbete utifrån ett digitaliserings- och processperspektiv är något vi eftersträvar och behöver utveckla ytterligare.

I rollen ingår också projektledning av verksamhetsövergripande projekt. Att driva förändringsprojekt med kundens behov i fokus, kommer att vara en viktig del i ditt arbete. Då avdelningen ansvarar för att driva arbetet med att ta fram Heat Swedens strategi samt affärs- och verksamhetsplaner på 5-årssikt, kommer du även att ta en aktiv roll i arbetet kring dessa.

Som Lean Manager behöver du följande kvalifikationer

 • Akademisk examen,  gärna civilekonom, civilingenjörsexamen eller liknande.
 • Minst 5 års yrkeserfarenhet, varav 3-5 år från projektledning, processutveckling och ständiga förbättringar, gärna från ett ledande strategikonsultföretag, eller motsvarande kunskaper som vunnits på annat håll.
 • God kunskap om och praktisk erfarenhet av Leanmetodiken samt vedertagna Leanverktyg och gärna erfarenhet av Sex sigma.
 • Pedagogisk skicklighet och vana av att leda workshops, utbildningar etc.
 • Erfarenhet från strategi- och affärsplanearbete.
 • Meriterande är erfarenhet från värme- eller energibranschen.

Som person är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, besitter social kompetens och är lyhörd för kundernas och andra nyckelintressenters förväntningar och behov. Du tycker om att bygga och utveckla interna nätverk. Du har starka ledaregenskaper och lätt att få engagemang utan hierarkisk makt. Du är en resultatinriktad och strukturerad lagspelare med analytisk förmåga. Du har lätt för att kommunicera och övertyga, både skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska. Har du erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö ses det som meriterande.

Placeringsort är Vattenfalls huvudkontor i Solna eller i Uppsala.

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef  Agneta Höjdestrand, 0730389685. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Shala Jamshid, Shala.Jamshid@Vattenfall.com . Fackliga representanter  Akademikerna: Stefan Andersson, Operational Excellence, Uppsala, Ledarna: Kjell Karlsson, Underhåll, Uppsala, Unionen: Patrik Nenzén, Drift, Uppsala, SEKO: Christian Magnusson, Drift, Nyköping. Du når dem alla via vår växel, 08-739 50 00.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev senast 22 Oktober 2017.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vår organisation
Affärsområdet BU Heat Sweden som ingår i  Vattenfall Business Area Heat, producerar och distribuerar värme, kyla, ånga och el på ett flertal orter runt om i Sverige. Huvudprodukten fjärrvärme produceras i värmeverk eller kraftvärmeverk och distribueras till hem, kontor, skolor, företag och sjukhus genom isolerade ledningar i ett fjärrvärmenät. Man får en trygg och säker tillgång till värme, som till stora delar är producerad av biobränsle. Enkelt, tryggt och prisvärt för våra kunder. Business Unit Heat Sweden har ca 450 anställda och omsätter ca 2,8 miljarder kronor.