Vattenfall Services Talangprogram 2017

Plaats
Flexible
Sluitingsdatum
29-01-2017
Ref.-Nr.
GS-00239
Soort Contract
Temporary

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation. Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Våra uppdrag finns till exempel inom elproduktion, eldistribution, elnät, belysning, energieffektivisering och e-mobility.

Våren 2017 går Vattenfall Services Talangprogram av stapeln för fjärde året i rad. Programmet riktar sig till dig som studerar till ingenjör och läser sista året vid någon av Sveriges högskolor, yrkeshögskolor och universitet. Talangprogrammet ger dig en unik inblick i hur det är att arbeta på Vattenfall Services samt vilka utmaningar branschen står inför. Programmet är en del i rekryteringsarbetet för att få in de bästa unga talangerna i företaget och för rätt personer kan detta innebära jobbmöjligheter hos oss.
 
Ta chansen och sök till programmet redan idag!
 
Upplägg
Talangprogrammet består av två tvådagarsträffar, 7-8 mars och 3-4 april, inklusive övernattning. Det ena tillfället på huvudkontoret i Arenastaden, Solna och det andra på någon av våra etableringar. Vattenfall Services står för rese- och boendekostnader.

Under talangdagarna får du tillfälle att lära dig mer om branschen och företaget. Du får träffa representanter från ledningsgruppen, våra medarbetare och andra talanger från hela landet. Dessutom får du chansen att veta mer om Vattenfall Services ledarskapsutbildning, göra studiebesök på minst en av våra etableringar samt arbeta med case-uppgifter kopplade till vår verksamhet. Inte minst får du tillgång till ett ovärderligt nätverk inom Vattenfall Services!

Din profil
Talangprogrammet riktar sig till dig som går sista året på en högskole-, YH- eller civilingenjörsutbildning vid någon av Sveriges högskolor och universitet. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av energibranschen genom arbete eller studier, samt att du har ett genuint intresse för branschen. Eftersom programmet är på svenska, är det ett krav att du kan prata flytande svenska.
 
Så här ansöker du
Förbered ett CV och ett personligt brev; i ditt CV är det viktigt att det tydligt framgår namn, adress, födelseår, skola, årskurs, beräknat examensår, utbildningsprogram/inriktning och andra relevanta erfarenheter som du har till exempel från sommarjobb eller praktik.

I det personliga brevet vill vi att du beskriver dig själv i en eller två kärnfulla meningar, varför talangprogrammet har fångat ditt intresse och varför Vattenfall Services och branschen lockar dig.

När du är klar skickar du in dina dokument till oss via vår annons som du finner på Vattenfalls hemsida vattenfall.se/jobb

Mer information
Ansöker gör du fram till och med söndag den 29 januari, 2017. Därefter görs ett första urval och telefonavstämning för att sedan besluta om vilka 16 studenter som får möjlighet att delta i programmet. Vid urvalet tar vi hänsyn till de sökandes erfarenhet och personliga lämplighet samt till framtida behov inom Vattenfall Services. Besked kommer att lämnas till alla som har ansökt den 13 februari, 2016.
 
Vid frågor eller funderingar, kontakta
Agnes Knochenhauer Vattenfall Services, tfn 072-587 54 37, agnes.knochenhauer@vattenfall.com
Ingela Skoog Vattenfall Rekrytering, tfn 0722-212 796, ingela.skoog@vattenfall.com
Jenny Lundberg Vattenfall Rekrytering, tfn 070-211 93 67, lundberg.jenny@vattenfall.com
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
 
Känns detta som ett program för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
 
Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 600 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se
 
Följ oss gärna!
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – vattenfallservices