Duurzaam

Fossielvrij in één generatie

Duurzaamheid bij Nuon

Jouw toekomst is bij ons in goede handen. We lopen voorop in de transitie naar een klimaatslim leven voor iedereen: thuis, op het werk en onderweg. Onze doelstelling is om binnen één generatie een fossielvrije energievoorziening te realiseren.

Duurzame energieopwekking

Duurzame energieopwekking

Binnen één generatie naar een 100% fossielvrij energiesysteem – om dit doel te bereiken verduurzamen we ons productieportfolio verder.

Duurzaam energieverbruik

Duurzaam energieverbruik

Met slimme producten en innovatieve oplossingen die energieverbruik duurzamer, efficiënter en financieel aantrekkelijker maken, realiseren we een klimaatslim leven voor iedereen.

Betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers, managers met lef, een prestatiecultuur en veilige werkplek zijn van belang voor Nuon, dat in diversiteit, inclusie en gelijke kansen gelooft.

Nuon en de samenleving

Nuon en de samenleving

Nuon/Vattenfall is een invloedrijke speler op de energiemarkt in Nederland en Europa. We hebben een grote maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid.  

Verduurzaming van steden

Verduurzaming van steden

Nuon en de gemeente Amsterdam werken actief samen aan slimme oplossingen voor schone én betaalbare energie in de stad.

Elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer

Nuon/Vattenfall speelt een belangrijke rol in de elektrificatie van transport. Dè manier om ook de transportsector vrij van fossiele brandstoffen te maken.

Verantwoord inkopen

Duurzaam en verantwoord inkopen

Verantwoord inkopen en duurzaam ketenbeheer betekent dat we hoge eisen stellen aan onze organisatie en aan onze toeleveranciers en partners.