COP22

In november 2016 heeft in Marrakesh, Marokko, de 22ste editie van de klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats gevonden: de Conference of Parties (COP22). Alle partijen die onderdeel uitmaken van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), het klimaatverdrag van de Verenigde Naties, kwamen bijeen.

De belangrijkste doelstelling van de conferentie in Parijs (de COP21 in 2015) was de ondertekening van een nieuw en bindend klimaatverdrag dat in 2020 wereldwijd van kracht gaat. Deze doelstelling is gehaald. Op 12 december 2015 werd een klimaatakkoord bereikt waarin afgesproken is dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot maximaal 2 graden Celsius, met 1,5 graad Celsius als streefwaarde. Lees meer over het klimaatverdrag.

Doelstelling COP22

De conferentie in Marrakesh richtte zich op de implementatie van de afspraken die in Parijs gemaakt zijn. Alle landen hebben zogenaamde nationaal bepaalde bijdragen aangeleverd, die beschrijven wat elk land precies gaat bijdragen aan de klimaatverandering. Die bijdragen zijn tijdens de conferentie in detail besproken en waar nodig bijgesteld.

Vattenfall bij COP22

Vattenfall heeft de onderhandelingen nauwlettend gevolgd en was ook aanwezig bij de diverse fora. Wij hebben bijvoorbeeld het Sustainable Innovation Forum 2016, het SIF, gesponsord. Dit is het forum van het VN Milieuprogramma (United Nations Environment Program), een organisatie van de Verenigde Naties die de milieuactiviteiten van de VN coördineert. Andreas Regnell , Vattenfalls hoofd strategie, was een van de sprekers.

Klik hier voor meer informatie over Vattenfall en COP22