Duurzaam en verantwoord inkopen

Verantwoord inkopen en duurzaam ketenbeheer betekent dat we niet alleen hoge eisen stellen aan ons eigen gedrag en onze eigen duurzaamheidsprestaties, maar ook aan die van onze toeleveranciers.

Door nauwe samenwerking met onze leveranciers en door deze structureel te beoordelen op hun duurzaamheidsprestaties, vergroten we onze invloed in de keten en versterken we de relaties met onze leveranciers.

Uitgangspunt voor deze activiteiten vormt onze Gedragscode voor leveranciers.

De Gedragscode is gebaseerd op onder andere de tien principes van het VN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor zaken en mensenrechten. Meer informatie vind je hier: Vattenfalls Policies & Management.

Verantwoorde kolenketen

Naast het verstandig afbouwen van het gebruik van kolen en het fors investeren in duurzame energiebronnen , zoals wind en zon, werkt Nuon/Vattenfall aan verbeteringen in de kolenketen. De inkoop van steenkool en de bijbehorende ketenverantwoordelijkheid vallen onder de activiteiten en verantwoordelijkheid van Nuons moederbedrijf Vattenfall. Naast de Gedragscode heeft Nuon/Vattenfall specifiek voor de leveranciers van steenkool een due diligence procedure ontwikkeld, die het startpunt vormt voor continue verbeteringen door deze leveranciers.

Bettercoal

Nuon/Vattenfall is een van de oprichters van de non-profitorganisatie Bettercoal. Het uitgangspunt van dit initiatief is een kolenketen die het milieu beschermt, mensenrechten respecteert en positief bijdraagt aan de leefbaarheid van werknemers en (lokale) gemeenschappen. Binnen Bettercoal werken Europese energiebedrijven met andere bedrijven en ngo’s samen om verbeteringen in de kolenketen af te dwingen.

Samenwerken in Colombia 

In de media is regelmatig aandacht voor de mijnbouwbedrijven in Colombia: Drummond en Prodeco. Ngo's roepen Europese energiebedrijven op om te stoppen met de import van Colombiaanse kolen totdat een verzoeningsdialoog is gestart met de slachtoffers van het gewapende conflict in Colombia. Nuon/Vattenfall is altijd een voortrekker geweest in het stimuleren van  verbeteringen in de kolenketen. Wij gaan hiervoor actief in gesprek met mijnbouwbedrijven, zowel rechtstreeks als via Bettercoal. In maart 2017 heeft Nuon/Vattenfall een bezoek gebracht aan Colombia om zelf  in gesprek te gaan met lokale betrokkenen over de situatie in en rond de mijnen en een programma op te stellen voor structurele verbeteringen in samenwerking met leveranciers. De bevindingen en aanbevelingen zijn vastgelegd in een uitgebreid rapport. Meer informatie over de activiteiten m.b.t. Colombia is te vinden op de website van Vattenfall.

Afspraken energieproducenten en Nederlandse overheid 

Energiebedrijven in Nederland en de overheid hebben afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kolenketen. Deze zijn in 2014 vastgelegd in het steenkolenconvenant. Onderdeel hiervan zijn een jaarlijks actieplan, voortgangsrapportage en overzicht van landen waar de steenkool voor Nederlandse elektriciteitscentrales uit afkomstig is:

Laatste update: 26-09-2018 18:33