Elektrisch vervoer

Het is niet zozeer de vraag 'of' maar 'wanneer' elektrisch vervoer doorbreekt. Zeker is dat het aantal elektrische auto's de komende jaren sterk zal toenemen. Als elektriciteitsleverancier heeft Nuon/Vattenfall een belangrijke voortrekkersrol in de groeiende e-mobiliteitsmarkt.

Fors investeren in e-mobility

Verdere elektrificatie speelt een belangrijke rol in de vermindering van de CO2-uitstoot voor bedrijven, particulieren en de samenleving als geheel. Al sinds 2009 investeren Nuon en Vattenfall fors in e-mobility, vanwege de bijdrage die elektrisch vervoer levert aan de energietransitie. Elektrisch vervoer past binnen onze ambitie om binnen één generatie vrij van fossiele brandstoffen te zijn. Op weg naar volledig emissieloos personenvervoer tussen 2040 en 2050, moet ruim voor 2030 een elektrische auto de standaard zijn bij aanschaf van een nieuwe auto. We nemen hierin als organisatie het voortouw: binnen vijf jaar zullen alle ca. 3.500 bedrijfsauto's van Nuon/Vattenfall elektrisch zijn.

Marktleider publieke laadoplossingen

Nuon en Vattenfall bieden laadoplossingen voor consumenten en zakelijke klanten en beheren zo’n 6.000 laadpunten in Nederland, Duitsland en Zweden.  In 2016 werd bij deze laadpunten voor 45 miljoen emissievrije kilometers ‘getankt’, goed voor 998 keer om de aarde. Nuon is de Nederlandse marktleider op het gebied van publiek laden. Vattenfall beheert daarnaast snellaadstations en is koploper in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor draadloos en flexibel laden, ‘smart charging’ en laden van elektrisch busvervoer.

Nuons moederbedrijf Vattenfall, Unilever, IKEA en zeven andere grote internationale bedrijven bundelen hun krachten in EV100: een initiatief om de transitie naar elektrische voertuigen te stimuleren.

Slim laden: thuis, op kantoor of onderweg

Nuon zorgt voor slimme en flexibele laadoplossingen. Of je nu thuis, op het werk of onderweg bent.