Duurzame stad Amsterdam

De verwachting is dat in het jaar 2050 driekwart van de wereldbevolking in steden zal leven. Dit vraagt om innovatieve energieoplossingen: hoe houden we het leven in stedelijke gebieden voor iedereen comfortabel, zonder de hulpbronnen op aarde uit te putten? 

Het antwoord ligt in de ontwikkeling van duurzame steden, waarin we de energievoorziening voor gebouwen, huizen en transportsystemen milieuvriendelijk en duurzaam inrichten. Om dit te realiseren werken Nuon en gemeenten actief samen aan slimme oplossingen voor schone én betaalbare energie in de stad.

City Partnership duurzaam Amsterdam

In 2013 heeft Nuon met Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend om de Amsterdamse energievoorziening te verduurzamen en de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. In dit City Partnership is afgesproken bestaande woningen in Amsterdam energiezuiniger te maken, de productie van wind- en zonne-energie te vergroten en het opwekken van energie in en rond Amsterdam verder te verduurzamen. De ambitie: 40 procent minder CO2-uitstoot in 2025.

De samenwerking met Amsterdam is onderdeel van het Vattenfall-brede programma Sustainable Cities.

Energie-efficiënter wonen

Nuon biedt stadsbewoners producten en diensten om hun eigen energiehuishouding efficiënter te maken. Denk aan woningisolatie, inzicht in het energieverbruik en advies om energie te besparen.

Stadswarmte en -koeling voor bestaande- en nieuwbouw

Door gebruik te maken van stadswarmte kan een stad aanzienlijke stappen maken op het gebied van CO₂-reductie. Op dit moment zijn ongeveer 70.000 woningen in Amsterdam op stadswarmte aangesloten. Amsterdam breidt dit aantal samen met Nuon fors uit naar 230.000 woningen in 2040. Het aansluiten van nieuwbouw en bestaande woningen op het stadswarmtenet staat hierbij centraal.

Stad zonder aardgas

Warmtebedrijven, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente Amsterdam gaan gezamenlijk aan de slag om van Amsterdam een aardgasloze stad te maken. Begin 2017 ondertekenden Nuon en haar partners de 'City Deal naar een stad zonder aardgas', waarin onder andere staat dat de corporaties 10.000 bestaande woningen aanwijzen voor de transitie naar een aardgasloze energievoorziening in de komende jaren.

Elektrisch vervoer in de hoofdstad

Amsterdam is koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Onze hoofdstad heeft één van de meest intensief gebruikte oplaadnetwerken voor elektrisch vervoer van Europa. Op dit moment exploiteert Nuon 2.200 laadpalen (juli 2017). Amsterdam wil het aantal laadpunten uitbreiden naar 4.000 in 2018. Nuon biedt bestuurders van elektrische auto's de gratis Nuon Laadpunten App, waarmee je de beschikbaarheid van de laadpunten eenvoudig kunt checken.

Zonnedaken op huizen en bedrijven voor opwek duurzame stroom

Steeds meer bewoners kiezen ervoor hun eigen energie op te wekken door zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Nuon werkt samen met meerdere partijen om ‘zon op je dak’ snel en eenvoudig mogelijk te maken voor zowel particulieren als bedrijven.

In Amsterdam maakt Nuon ook deel uit van de Amsterdamse Zoncoalitie. Dit brede en open samenwerkingsverband van installatiebedrijven, leveranciers, zonaanbieders en energiecoöperaties gaat de uitdaging aan om in Amsterdam 1 miljoen zonnepanelen te realiseren.

Nuon leverde al de twee grootste zonnedaken van Amsterdam: de Amsterdam RAI en de Amsterdam ArenA.

Nuon hoofdsponsor festival WeMakeThe.City

WeMakeThe.City is het grootste stadsfestival in Europa, dat van 20 tot en met 24 juni plaatsvindt in Amsterdam. Met het festival WeMakeThe.City 'vieren' we het wonen in een grote stad en richten we ons op de uitdagingen die het leven in een stad met zich meebrengt: zorg, eenzaamheid, mobiliteit en onze energievoorziening. Het festival vindt plaats op tientallen locaties verspreid in Amsterdam. Er zijn lezingen, filmvoorstellingen, exposities en een uitnodigend en actief weekendprogramma. WeMakeThe.City is een initiatief van de gemeente Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en het Amsterdam Debating Platform. Nuon is hoofdpartner van het festival. Meer informatie over het fesitval en de activiteiten op: wemakethe.city

 

Laatste update: 26-09-2018 18:33