Duurzame energieopwekking

Nuon/Vattenfall wil binnen één generatie een volledig klimaatneutrale energievoorziening realiseren. Om dit doel te bereiken investeren we onder andere fors in zon en wind en in verdere elektrificatie van de energievoorziening.

Investeren in duurzame energiebronnen

We realiseren ons dat deze energietransitie tijd kost en dat we het niet alleen kunnen. Met kostenverlagingen, verschuiving van investeringen en het aangaan van partnerships maken we de financiële middelen vrij die hiervoor nodig zijn. Dit betekent dat we onder andere het gebruik van kolen afbouwen en fors investeren in zon en wind. Verder richten we ons op stadswarmte, dat een duurzaam en bewezen alternatief is voor aardgas in stedelijke gebieden en werken we aan slimme oplossingen om klanten zelf elektriciteit op te laten wekken. 

Onze CO2-routekaart

Bij Nuon/Vattenfall werken we samen met onze klanten, partners, overheden en steden aan een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie. Dit is niet alleen van toepassing op de maatschappij, maar ook op onze bedrijfsactiviteiten. De CO2-routekaart  ondersteunt ons bij deze ambitie en is de leidraad naar een lagere CO2-uitstoot.

Innovatie

Continue innovatie is cruciaal om onze klimaatambitie te realiseren. We doen samen met (wetenschappelijke) partners onderzoek naar slimme manieren voor energieopslag en -productie. Verder werken we aan verdere digitalisering en introduceren we slimme distributienetwerken en moderne laadoplossingen voor e-mobility. 

Laatste update: 26-09-2018 18:33