Zorg voor de gemeenschap

Onze bedrijfsactiviteiten zijn van invloed op de omgeving waarin we actief zijn. We willen de negatieve effecten beperken en de positieve effecten vergroten. Daarom zoeken we de samenwerking met betrokken partijen, onze stakeholders.

Onze aanwezigheid kan het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Positief en negatief. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van windturbines of van nieuwe installaties in de directe omgeving. Tegelijkertijd kunnen onze activiteiten ook op een positieve manier bijdragen aan de omgeving of gemeenschap. Bijvoorbeeld door het creëren van werkgelegenheid.

Stakeholdermanagement

Door alle betrokkenen zo vroeg mogelijk bij de verschillende besluitvormingsprocessen te betrekken, creëren we draagvlak. Door de dialoog aan te gaan met onze stakeholders vinden we oplossingen en bouwen we aan waardevolle relaties. Nuon heeft een speciaal programma ontwikkeld waarmee projectmanagers de belangen van stakeholders kunnen identificeren. Een goed voorbeeld van stakeholdermanagement is de aanpak bij de realisatie van Windpark Wieringermeer en Prinses Alexia Windpark.

Samenwerking tussen Nuon en gemeente Amsterdam

In 2013 hebben we met de gemeente Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel is om de Amsterdamse energievoorziening te verduurzamen en de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. De ambitie van Amsterdam is om in 2025 de CO2- uitstoot met 40% te hebben verlaagd.

Maatschappelijk betrokken

Via diverse maatschappelijke en sociale initiatieven dragen we ook op een andere manier positief bij aan de maatschappij. Voorbeeld hiervan is de Nuon Foundation en ons sponsorprogramma. Dat vinden we onze taak en onze verantwoordelijkheid. Met deze projecten verbeteren we ook onze reputatie en versterken we het contact met onze medewerkers en klanten.

Klik hier voor meer informatie over onze initiatieven.

Nuon Foundation

Met de Nuon Foundation motiveren en faciliteren we medewerkers om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten. Met het initiatief Step2Work helpen we jongeren op de arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie over de Nuon Foundation.