Investeringsoverzicht

Nuon investeert al sinds jaar en dag in duurzame energieprojecten. Zo dragen wij ons steentje bij aan het verduurzamen van stroom in Nederland.

In 2013 hebben we in verschillende duurzame projecten geïnvesteerd om een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energieproductie te kunnen garanderen. Hieronder vindt u de specificatie van de investeringen (*) die Nuon in 2013 in deze duurzame energieprojecten heeft gedaan.

Tabel investeringen 2013

Naast deze investeringen in Nederland heeft Nuon in 2013 € 31,1 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van windparken in Groot-Brittannië. In totaal heeft Nuon in 2013 € 88,8 miljoen geïnvesteerd in duurzame energie. In het jaarverslag 2013 is dit bedrag afgerond tot € 89 miljoen.

Klik hier voor de controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij deze tabel

Duurzame energieprojecten

Het grootste deel van onze investeringen in duurzame energieprojecten zijn gedaan in het Prinses Alexia Windpark bij Zeewolde. In dit park zijn 36 windmolens opgesteld, die 88.000 huishoudens van duurzame stroom kunnen voorzien. Dit park is in september 2013 door Prinses Beatrix feestelijk geopend.

Daarnaast is en wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe windparken in Nederland waaronder het Windmolenpark Wieringermeer in de Wieringermeerpolder, Windmolenpark Beaufort in de Noordzee en Windmolenpark IJsselmeerdijk in Lelystad. 

Jaarverslag 2013

Elke productie van energie heeft invloed op de omgeving en het milieu. In het jaarverslag 2013 rapporteren we over de prestaties op het gebied van een zo duurzaam mogelijke energieproductie. Naast de financiële resultaten, laten we ook zien hoe we presteren als het gaat om bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid.

Klik hier voor het jaarverslag 2013

 

(*) Definitie Investeringen in duurzame capaciteit in 2013
Investeringen in duurzame capaciteit in 2013 zijn alle uitgaven die direct zijn toe te rekenen aan de aanschaf van activa (elektriciteit opwekkende bedrijfsmiddelen) in 2013 die door middel van wind of water elektriciteit opwekken. De kostprijs van activa die intern zijn geproduceerd, bevatten de directe kosten van materialen, arbeid en andere directe productiekosten die aan de productie van het actief zijn toe te wijzen, respectievelijk de kosten die benodigd zijn om het actief in operationele staat te brengen. De kosten die worden gemaakt voor de vervaardiging of aanschaf van een actief respectievelijk na het moment van ingebruikname worden slechts als investering aangemerkt indien aannemelijk is dat deze kosten toekomstige economische voordelen zullen genereren. Deze definitie sluit aan met de definitie van investeringen in de jaarrekening van N.V. Nuon Energie.