Efficiënt gebruik bronnen

Zuiniger en efficiënter omgaan met bronnen in de hele keten heeft positieve gevolgen. Het heeft een gunstig effect op het milieu en leidt tot lagere kosten.

Bronnen zijn bijvoorbeeld energie, water, chemicaliën, afval en bijproducten. Efficiënt gebruik hiervan is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Zeker met het oog op operational excellence, kostenverlaging en milieubelasting.

Nuon onderneemt in Nederland verschillende activiteiten gericht op het doeltreffend gebruik van bronnen.

  • Verhuizing hoofdkantoor

Eind 2013 zijn de verschillende Nuon-kantoren in Amsterdam verhuisd naar één locatie in Amsterdam. Hiermee neemt het energieverbruik jaarlijks met 20% af.

  • Optimaal gebruik bijproducten

We streven naar optimaal hergebruik van bijproducten die afkomstig zijn uit de verbranding van vaste brandstoffen. As en gips, afkomstig van steenkool in de Hemwegcentrale, worden bijvoorbeeld hergebruikt in de (wegen)bouw.