Duurzame steden

Nuon levert meer dan de helft van alle gebruikte energie in Amsterdam. Samen met de gemeente Amsterdam zetten we ons in om Amsterdam te transformeren tot een duurzame stad. Een stad waar energie schoon én betaalbaar is.

Samenwerking tussen Nuon en gemeente Amsterdam

In 2013 hebben we met de gemeente Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het doel is om de Amsterdamse energievoorziening te verduurzamen en de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. De ambitie van Amsterdam is om in 2025 de CO2- uitstoot met 40% te hebben verlaagd. 

Afspraken City Partnership

In het City Partnership tussen Nuon en Amsterdam is afgesproken de komende jaren bestaande woningen in Amsterdam energiezuiniger te maken, de productie van windenergie waar mogelijk te vergroten en een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het verder verduurzamen van de opwek van energie door de bestaande energiecentrales in en rond Amsterdam. Dit ‘City Partnership’ tussen Nuon en Amsterdam is onderdeel van het ‘sustainable cities’ programma van Vattenfall.

Samen bouwen aan een duurzame stad

Onze gezamenlijke activiteiten om Amsterdam te verduurzamen richten zich op:

  •  Energiebesparing
  •  Energie armoede
  •  Elektrisch vervoer
  •  Stadswarmte en -koude
  •  Opwek van stroom uit zonnepanelen

Energie besparen

Wij bieden bewoners producten en diensten aan om hun eigen energiehuishouding efficiënter te maken. Denk aan isolatie, energiemanagement voor inzicht in gebruik en energiebesparingsadvies. De gemeente biedt  bewoners een goedkope lening aan om deze energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Energie armoede

Wij willen graag waar mogelijk een bijdrage leveren aan het verkleinen van de (financiële) draaglast en het vergroten van de (financiële) draagkracht van mensen in schulden. We willen voorkomen dat mensen worden afgesloten door de netbeheerder. We doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld middels ‘vroeg signalering’, maar ook met het bieden van expertise op gebied van energiebesparing en door de samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Elektrisch vervoer

Amsterdam is koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Onze hoofdstad heeft één van de meest intensief gebruikte oplaadnetwerken voor elektrisch vervoer van Europa. Op dit moment bestaat het Amsterdamse openbare oplaadnetwerk uit 900 oplaadpunten. Hiervan exploiteren wij er 430. Amsterdam wil het aantal laadpunten uitbreiden naar 2.000 in 2016. Met de gratis Nuon Laadpunten App kunnen de bestuurders de beschikbaarheid van de laadpunten checken.

Stadswarmte

Door gebruik te maken van stadswarmte kan een stad aanzienlijke stappen maken op het gebied van CO₂-reductie. Nu zijn er ongeveer 60.000 woningequivalenten in Amsterdam op stadswarmte aangesloten. Amsterdam wil dit aantal samen met Nuon fors uitbreiden naar 230.000 woningequivalenten in 2040. Het aansluiten van zowel nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad op het stadswarmtenet staan hierbij centraal.

Opwek van stroom uit zonnepanelen

Steeds meer consumenten kiezen ervoor hun eigen energie op te wekken met het plaatsen van zonnepanelen. Wij werken samen met meerdere partijen om ‘zon op je dak’ mogelijk te maken. Ook op zakelijk gebied leveren we zonnepanelen, zoals voor de twee grootste zonnedaken van Amsterdam: de Amsterdam RAI en Amsterdam ArenA. Zo produceert het zonnedak van de ArenA ongeveer 930.000 kWh per jaar. Dat is 10% van de elektriciteit die het stadion nu jaarlijks verbruikt en vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van circa 270 huishoudens. 

De samenwerking met de stad Amsterdam is onderdeel van het Vattenfall brede programma Sustainable Cities.

Bekijk ook deze video's:


De duurzame stad

Zonnepanelen bij VvE's

Projecten

De Houthaven: 100% klimaatneutraal

De Houthaven, in het noordelijke deel van de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West, is een voorbeeldproject voor Amsterdam. In de Houthaven wordt milieuvriendelijk gebouwd, met extra aandacht voor energie- en materiaalgebruik. Zo maakt Houthaven gebruik van stadswarmte en comfortkoeling met koude uit oppervlaktewater. Doel is de realisatie van een 100% klimaatneutrale wijk.

Illustratie van Houthaven