Minder CO2-uitstoot en meer duurzame energie

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we mee te maken hebben. Door minder CO2 uit te stoten en meer te investeren in duurzame energie, dragen we bij aan een schoner energiesysteem.

Het doel van Vattenfall is om de uitstoot van kooldioxide (CO2) in 2020 tot een totaal van 21 miljoen ton terug te brengen. Daarnaast richten wij ons op een groei in duurzame-energieproductie. Hierin willen we een voortrekkersrol vervullen.

Veranderingen in ons productieportfolio

Nuon draagt met haar activiteiten in Nederland op verschillende manieren bij aan veranderingen in het portfolio, bijvoorbeeld door:

  • een focus op wind;
  • een focus op warmte;
  • het bijstoken van biomassa.


Klik hier voor de investeringen in duurzame projecten in 2014.

Wind

Nuon is met 251 windturbines (438 MW) koploper in Nederland in het produceren en ontwikkelen van windenergie. We hebben 215 molens op land (330 MW) en 36 molens op zee (108 MW).

 In 2013 hebben we het een na grootste windpark van Nederland voltooid: Windpark Prinses Alexia, dat bestaat uit 36 windturbines (122 MW). Samen met ECN ontwikkelen we momenteel onshore Windpark Wieringermeer (400 MW). Met partner Eneco, ontwikkelen we 14 nieuwe windturbines op de Slufterdam. 

In 2015 werd er door de windmolens op land 776.710 megawattuur (MWh) aan windstroom geproduceerd, genoeg voor 221.917 huishoudens. 

Online wind-tool

Bekijk realtime hoe de windmolens presteren. De gegevens van de windparken zijn beschikbaar gesteld door het  data-centrum van Nuon en ververst elk kwartier. Ga naar de windtool.

Warmte

Nuon is met ongeveer 118.000 stadswarmteklanten en verschillende warmtenetwerken een van de grootste leveranciers van stadswarmte in Nederland. Stadswarmte is een milieuvriendelijke en efficiënte manier om energie te leveren. Afhankelijk van de bron van de warmte, is de CO2-uitstoot van stadswarmte 50 tot 80% lager dan die van individuele HR-ketels per woning. Stadswarmte speelt een belangrijke rol bij de transformatie naar een meer duurzame energieproductie.  Ga voor meer informatie naar de CO2-reductierapporten.

Energiedialoog

In het Energierapport heeft het kabinet haar uitgangspunten voor duurzaamheid neergelegd. De doelstelling van een volledig duurzame energievoorziening in 2050 sluit naadloos aan op de strategie van Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall om uiterlijk in dat jaar alle elektriciteitsopwekking CO2-neutraal te doen. Het is wel van belang om daarvoor ook heldere tussendoelen te stellen: wat willen we in 2030 bereikt hebben en welke regels en stimuleringsmaatregelen horen daar bij. Een aanzet daarvoor presenteerde Nuon eind vorig jaar met Greenpeace in de vorm van een onderzoek naar nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteitsvoorziening in de jaren 2020 tot 2030. Klik hier voor het onderzoeksrapport.

We ondersteunen de gedachte van het kabinet om met de burger in dialoog te gaan over de energietransitie. Lees ook het persbericht naar aanleiding van het Energierapport van 18 januari 2016.