Bewaken van integriteit

Bewaken van integriteit betekent dat wij er ervoor zorgen dat we als organisatie ethisch en vrij van corruptie ondernemen. 

We vinden dat concurrentie een doorslaggevende rol speelt bij het effectief laten functioneren van de markt. Er geldt binnen Vattenfall een 'zero tolerance-beleid' met betrekking tot omkoping en corruptie. Dit betekent dat we concurrentieregels naleven en actief werken aan het tegengaan van omkoping, corruptie en belangenverstrengeling. Dit doen we onder andere met:

  • de Gedragscode voor medewerkers;
  • het Integriteitsprogramma;
  • een zero tolerance-beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. 

Klik hier voor meer informatie over integriteit binnen Nuon.

Gedragscode voor medewerkers

De Gedragscode voor medewerkers bevat acht belangrijke principes, die de basis zijn voor ons gedrag. Deze principes zijn een kompas voor elke actie en beslissing, ongeacht hoe groot of klein.

Integriteitsprogramma

Het Nuon Integriteitsprogramma bestaat uit een verplichte training voor het management over concurrentiewetgeving, de Gedragscode, anti-omkoping en corruptie, het melden van incidenten, voorkennis en belangenverstrengeling.

Zero tolerance-beleid

Het World Economic Forum en Transparency International hebben een initiatief voor het tegengaan van corruptie geïntroduceerd. Dit initiatief is door Vattenfall ondertekend. Dit betekent dat we ten aanzien van omkoping en het aannemen van steekpenningen een zero tolerance-beleid voeren.