Gezond en veilig werken

Veiligheid is een van onze drie kernwaarden. We willen zorgen voor een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving.

We hebben een eenduidig beleid om gezondheid en veiligheid systematisch en pro-actief te benaderen.

Onze doelen op de langere termijn zijn:

  • geen ongevallen op de werkplek;
  • geen werkgerelateerd ziekteverzuim;
  • een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving voor al onze medewerkers.

Activiteiten in Nederland

Voorbeelden van onze maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid in Nederland zijn:

  • Veiligheidscertificaat OHSAS 18001
  • Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers
  • Gezondheidsmanagementprogramma

Veiligheidscertificaat OHSAS 18001

We zijn OHSAS 18001-gecertificeerd. Dit betekent dat we, als er sprake is van een ongeval, méér doen dan de regelgeving ons voorschrijft. Daarbij heeft een groot deel van onze werknemers een opleiding op het gebeid van veiligheid en gezondheid afgerond.

Duurzaam Inzetbaarheidsprogramma voor medewerkers

We hebben het Duurzame Inzetbaarheidsprogramma ontwikkeld, met aandacht voor vitaliteit, inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van onze medewerkers. Doel: gezonde, gemotiveerde en productieve collega’s voor een lange termijn.

Gezondheidsmanagement

Ons Gezondheidsmanagement-programma bestaat uit drie stromingen:

  • pro-actief: stimuleren van de gezondheid van onze medewerkers (o.a. Vitality-programma);
  • preventief: voorkomen van ziekteverzuim (o.a. preventief medisch onderzoek);
  • re-actief: reïntegratie van medewerkers (o.a. Back-to-work-programma).