Ketenverantwoordelijkheid

We dragen bij aan duurzaam en verantwoord ondernemerschap door strenge normen te hanteren voor ons eigen gedrag en dat van onze leveranciers.

Onze verantwoordelijkheid als producent en leverancier van energie eindigt niet bij de voordeur. Een manier waarop we duurzaam en verantwoord ondernemen, is via onze leveranciers. We hanteren en handhaven hierbij strenge normen. Uitgangspunten voor onze Gedragscode voor Leveranciers zijn: 

  • het Global Compact-initiatief van de VN;
  • de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;
  • de VN-principes voor mensenrechten en bedrijven.


Duurzaamheid in de kolenketen: Bettercoal

Een van onze belangrijkste thema's is onze verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen van steenkool. Nuon was in 2011 een van de oprichters van de not-for-profit-organisatie Bettercoal. Het uitgangspunt van Bettercoal is een kolenketen die het milieu beschermt, mensenrechten respecteert en positief bijdraagt aan de leefbaarheid van werknemers en gemeenschappen.

Biomassa

Vattenfall ondersteunt wettelijk bindende EU-criteria voor duurzaamheid. Nuon is partner van de 'Green Deal Voluntary Sustainability Reporting Solid Biomass'. Voor de sector is hierin afgesproken dat we rapporteren over biomassa die wordt ingezet voor de productie van energie.