Ketenverantwoordelijkheid

We dragen bij aan duurzaam en verantwoord ondernemerschap door strenge normen te hanteren voor ons eigen gedrag en dat van onze leveranciers.

Onze verantwoordelijkheid als producent en leverancier van energie eindigt niet bij de voordeur. Een manier waarop we duurzaam en verantwoord ondernemen, is via onze leveranciers. We hanteren en handhaven hierbij strenge normen. Uitgangspunten voor onze Gedragscode voor Leveranciers zijn: 

  • het Global Compact-initiatief van de VN;
  • de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;
  • de VN-principes voor mensenrechten en bedrijven.

Verantwoord ondernemen in de kolenketen

De inkoop van steenkolen en de bijbehorende ketenverantwoordelijkheid valt onder de activiteiten en verantwoordelijkheid van Nuon’s moederbedrijf Vattenfall. Naast de Gedragscode heeft Nuon/Vattenfall specifiek voor de leveranciers van steenkolen een due diligence procedure ontwikkeld, met continue verbetering door deze leveranciers als startpunt.

Nuon/Vattenfall is ook een van de oprichters van de not-for-profit-organisatie Bettercoal. Het uitgangspunt van Bettercoal is een kolenketen die het milieu beschermt, mensenrechten respecteert en positief bijdraagt aan de leefbaarheid van werknemers en gemeenschappen. Binnen Bettercoal werken Europese energiebedrijven met andere bedrijven en NGO’s samen om verbeteringen in de steenkolenketen af te dwingen. Meer informatie over hoe Nuon/Vattenfall gebruikt maakt van Bettercoal lees je in dit document over Bettercoal.

Biomassa

Vattenfall ondersteunt wettelijk bindende EU-criteria voor duurzaamheid. Nuon is partner van de 'Green Deal Voluntary Sustainability Reporting Solid Biomass'. Voor de sector is hierin afgesproken dat we rapporteren over biomassa die wordt ingezet voor de productie van energie.